Legendární úvod

V okně vlevo si můžete pustit legendární úvod, který uváděl tyto stránky déle než 10 let. Doba pokročila, všichni ještě více spěchají, tak vás nebudu zatěžovat „otravnými“ úvody. Ale pro nostalgiky je zde možnost krátkého připomenutí.

Celé stránky, jak vidíte, změnili tvář, on za těch 10 let vývoj pokročil a nebylo nadále možné provozovat tak archaický web. Tyto stránky by měly být přehlednější, nabídnou vám víc služeb a informací a ušetří váš čas. Ačkoliv na chvíli se zastavit není na škodu…

Stop time

portret-orlNaše pracoviště, ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch, poskytuje ambulantní vyšetření a ošetření v ORL oblasti včetně tónové audiometrie, tympanometrie, endoskopického vyšetření dutiny nosní, hltanu a hrtanu. Dále se specializuje na léčbu organických a funkčních poruch hlasu, polykání a chrápání. V oboru audiologie a foniatrie provádíme diagnostiku poruch hlasu, řeči a sluchu, speciální vyšetření jako je slovní audiometrie, percepční test u dětí, vyšetření indexu vnitřní informace řeči, vyšetření otoakustických emisí. Zde najdete více informací o léčbě poruch hlasu, léčbě poruch řeči a léčbě poruch polykání.

V neposlední řadě připravujeme pro odbornou veřejnost specializované intenzivní kurzy hlasové rehabilitace a reedukace. Více o těchto kurzech naleznete na stránce Odborné kurzy. 

 

Odborný tým naší ordinace:                                                                            Externí spolupracovníci:

kuceraMUDr. Martin Kučera má I. a II. atestaci v ORL, atestaci z foniatrie, v minulosti působil na ORL klinice FN v Hradci Králové, v současné době vede privátní praxi (vedoucí lékař ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou). V posledních 12 letech přednáší, publikuje i učí jako lektor v hlasové problematice – je odborným garantem a lektorem kurzů hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Externí pracovník – konzultant pro rehabilitaci poruch komunikace a polykání na ORL klinice v Pardubicích.
no-fotoMUDr. Hana Machová je sekundární lékařkou ORL ambulance – centra léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou.
no-fotoRenata Mládková – odborná sestra ORL ambulance v Rychnově nad Kněžnou
halirMgr. Martin Halíř je odborným lektorem kurzu hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Je klinický psycholog, psychoterapeut. V minulosti působil na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, v současnosti je zástupcem ředitele o. s. Péče o duševní zdraví.
MarekFricRNDr. Marek Frič je odborným lektorem kurzu hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumném centru hudební akustiky HAMU Praha. Odkaz na stránky: zvuk.hamu.cz
fritzlovaMgr. Kateřina Fritzlová – privátní klinická logopedka, odborná lektorka kurzů hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Odkaz na stránky: www.logopedie-fritzlova.cz