Odborné články

Ordinační hodiny

Dovolená-neordinujeme: 3.7.-10.7.,   20.7.-24.7., 10.8.-14.8. 2020 V době dovolené jsou prováděny kontroly sluchadel dle objednání Akutní stavy Jen pro objednané Pondělí 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00   12.30 – 17.00 Úterý 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00 (7–8 nemocnice) Středa 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00    12.30 – 16.00 Čtvrtek 8.00 – 9.00 9.00 – […]

Vložil: Daniel Jaroš | Odborné články
DETAIL

odkaz:

Opožděný vývoj řeči – diferenciální diagnostika prvního kontaktu M. Kučera, K. Fritzlová 2. Základní anamnestické údaje v diferenciální diagnostice OVŘ 2.1  Dyslálie 2.2  Vývojová dysartrie 2.3  Vývojové dysfázie 2.4 Mentální retardace 2.5 Sluchová vada 2.6 Pervazivní poruchy / vysoce funkční autismus 3. Řeč a kresba  3.1 Dyslalie a kresba   3.2 Vývojová dysfázie a kresba 3.3 Vývojová dysartrie […]

Vložil: Martin Kučera | Odborné články
DETAIL

Rezonanční techniky umožňující bifonii a rozšíření hlasového rozsahu

MUDr. Martin Kučera – Ušní, nosní a krční ambulance Rychnov nad Kněžnou – Centrum léčby hlasových poruch. Díky soudobým hudebním trendům se setkáváme stále častěji v oblasti world music, experimentální rockové, jazzové a vážné hudby s vlivy hudby etnické. Jednou z pozoruhodných hlasových technik, se kterou se můžeme setkat, je zpěv khoomij ( v některé […]

Vložil: Daniel Jaroš | Odborné články
DETAIL

Zkušenosti s medializací hlasivek při léčbě insuficience hlasivkového uzávěru 2.

Zkušenosti s medializací hlasivek při léčbě insuficience hlasivkového uzávěru – hodnocení výsledků. M. Kučera, J. Dršata, I. Nováková Souhrn: Autoři hodnotí výsledky souboru 24 provedených medializací hlasivky. Tyroplastika I. typu byla provedena 14 krát, injektáž teflonové pasty 7 krát a 1 krát injektáž Gelasponu.11 výkonů bylo provedeno z důvodu atrofie hlasivky, 12 operací z důvodu […]

Vložil: Daniel Jaroš | Odborné články
DETAIL

Zkušenosti s medializacemi hlasivek při léčbě insuficience hlasivkového uzávěru 1.

Zkušenosti s medializacemi hlasivek při léčbě insuficience hlasivkového uzávěru – úvod do problematiky a historie. M Kučera, J Dršata, J Vokurka Souhrn: V práci autoři mapují historický vývoj chirurgických výkonů prováděných ke zlepšení insuficience hlasivkové štěrbiny. Jsou sledovány dva základní směry, chirurgie hrtanové kostry a injektáže hlasivek či jejich augmentace. V roce 1911 byla prvně […]

Vložil: Daniel Jaroš | Odborné články
DETAIL

Zpěv khoomei

Jednou z pozoruhodných hlasových technik, se kterou se v poslední době můžeme setkat, je zpěv khoomei. Každého posluchače při prvním poslechu ohromí především možnost zpěvu dvou, v některých případech tří až čtyř slyšitelných tónů jedním zpěvákem současně. Další zvláštností je schopnost zpěváka při použití techniky zpěvu khoomei rozšířit svůj hlasový rozsah nad možnosti základního rozsahu […]

Vložil: Daniel Jaroš | Odborné články
DETAIL