MUDr. Martin Kučera – profesní životopis

1988 – 1994 – studium na lékařské fakultě UK v Hradci Králové, všeobecné lékařství

1994 – 2001 sekundární lékař ORL kliniky FN v Hradci Králové, od roku 1998 odborný asistent na ORL klinice FN v Hradci Králové

1998 – I. atestace z oboru ORL

2001 – II. atestace z oboru ORL

2001 – privátní praxe: Ušní, nosní a krční ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou, pracuje dosud

2004 – atestace z oboru foniatrie

Odborné zaměření – Od doby působení na ORL klinice FN HK zaměření na konzervativní a chirurgickou léčbu hlasových poruch. Podíl na zavedení v ČR některých  nových operačních postupů v oblasti chirurgie hlasových poruch – injektáže teflonové pasty a gelasponu, operace benigních lézí hlasivek technikou mikrolaloku. V současné době zaměření na reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch.

Od roku 2009 pořádá kurzy hlasové rehabilitace a reedukace pro lékaře, klinické logopedy a hlasové terapeuty.

Od roku 2011 akreditace na certifikovaný kurz Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku klinických logopedů v léčbě hlasových poruch.

Od roku 2012 spolupracuje s Výzkumným centrem hudební akustiky Hudební fakulty – Akademie múzických umění v Praze

Od roku 2014 externí zaměstnanec Výzkumného centra hudební akustiky HAMU Praha, výzkumná činnost.