Souhrn publikační činnosti

Kučera, M.: Fonochirurgické výkony se používají i u spastické dysfonie.
Lékařské listy č. 13, 2. 4. 1999.

Kučera, M., Dršata, J., Vokurka, J.: Zkušenosti s medializacemi hlasivek při léčbě hlasivkového uzávěru – úvod do problematiky a historie.
Otolaryngol. (Prague) 49, 2000, 4, s. 200 – 204.

Kučera, M., Dršata, J., Nováková, I.: Zkušenosti s medializacemi hlasivek při léčbě hlasivkového uzávěru – hodnocení výsledků.
Otolaryngol. (Prague) 49, 2000, 4, s.

Kučera, M. Dršata, J., Nováková, I.: Results of phonosurgery operations at the ENT dept. Hradec Králové in 1999.
Acta Med. (Hradec Králové) 43, 2000, 2, s. 47.

Dršata, J., Kučera, M., Schreiber, M., Nováková, I.: Elektromyografie při poruše hybnosti hlasivek.
Otolaryngol. (Prague) 43, 2000

Kučera M., Traboulsi J., a kol.: Funkční rekonstrukce glotis po chordektomii tyroplastikou I. typu.
In Dlouhá, O., Lašťovka, M.: Novinky ve foniatrii 2002, nakladatelství Glalen 2002, s.49.

Krtičková J., Kučera M.: GE reflux.
In Dlouhá, O., Lašťovka, M.: Novinky ve foniatrii 2007, nakladatelství Glalen 2007

Kučera M., Katscher T.:Typické hlasové projevy ve zpěvu vybraných žánrů populární hudby.
In Dlouhá, O., Lašťovka, M.: Novinky ve foniatrii 2007, nakladatelství Glalen 2007

Vyšata,O., Procházka, A., Kukal, J., Bečvářovský, P., Kučera, M., Pazdera, L.: Automatické rozpoznání řeči a možnosti jejího využití u sluchově postižených.
Otolaryngol. ( Prague ) 56/3, 2007

O. Vysata, M. Kucera, A. Prochazka, J. Kukal & L. Pazdera : Unilateral Tinnitus Caused by Cerumen Impaction and Stochastic Resonance.
The Internet Journal of Otorhinolaryngology. 2007 Volume 7 Number 1

Kučera M., Frič M., Halíř M.: Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
(Opočno 2010, výukové skriptum ISBN 978-80-254-8244-5)

Chrobok V., Kučera M., Frič M.:Anatomie hlasového ústrojí (str. 24 – 40)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Frič M., Kučera M., Vydrová J., Švec J.: Fyziologie a funkce hrtanu (str. 42 – 50)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M.: Hlasová rehabilitace a reedukace (str. 102 – 115)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M.: Podstata funkčních poruch (str. 218) In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas
Nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M., Dršata J.: Poruchy hlasového napětí (str. 235 – 238)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M., Dršata J., Chrobok V.: Psychogenní poruchy hlasu (str. 242 – 248)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M.: Nácvikové DVD ke kapitole Hlasová rehabilitace
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011