videokurz

Videokurz 10. díl – Nazvučení nosovky s vokálem

První díl krátkého videokurzu hlasové rehabilitace a reedukace.

Videokurz 11. díl – Nácvik slov a vět

Jedenáctý díl krátkého videokurzu hlasové rehabilitace a reedukace.

Videokurz 12. díl – Hrudní vibrace

Dvanáctý díl krátkého videokurzu hlasové rehabilitace a reedukace.

Videokurz 13. díl – Křik a hlasitá fonace

Třináctý díl krátkého videokurzu hlasové rehabilitace a reedukace.

Videokurz 14. díl – Zlepšení uzávěru glotis

Čtrnáctý díl krátkého videokurzu hlasové rehabilitace a reedukace.

Videokurz 15. díl – Fonace s využitím supraglotis

Patnáctý díl krátkého videokurzu hlasové rehabilitace a reedukace.