khoomei-m

 

 

 

 

 

Přihlášení je možné jen pomocí vyplněného formuláře na této stránce – viz níže.

 

Kurz je již plně obsazen, v případě zaslání přihlášky budete vedeni jako náhradníci

……………………………………………………………………

Diagnostika a léčba hlasových poruch v ambulanci klinického logopeda

Praktický nácvikový kurz

Odborný garant a lektor: MUDr. Martin Kučera

31.5. – 1. 6.  2024 (pátek-sobota)

Začátek 31.5. ve 13:oo hod

Cena: 4200 Kč

Kredity AKL ČR: 8 kreditů

V ceně je jen kurzovné, ubytování si zařizují účastníci individuálně

Místo konání: Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1

 

Kurz se věnuje možnostem diagnostiky a léčby hlasových poruch z pohledu klinického logopeda a obsahově vychází ze standardů léčby hlasových poruch vytvořených pro AKL ČR. Součástí kurzu je praktický nácvik hodnocení hlasu a hlasových poruch v GRBASI škále a základní nácvik funkčního odečítání laryngoskopických nálezu ze záznamu pořízených lékařem.

V části zaměřené na konzervativní léčbu hlasových poruch budou probrány tři základní modelové přístupy: strategie u poruch z přetížení dospělých a dětí, strategie při nedostatečném uzávěru hlasivkové štěrbiny (obrna, ztráta tkáně, jizvení hlasivek) a strategie u hlasových funkčních spasticit (psychogenní poruchy). Prakticky si budou účastníci trénovat práci s posturou, dýcháním, respiro-fonační koordinací a navození konverzačního rezonovaného hlasu. Praktická výuka bude formou instruktážního kurzu, po demonstraci technik bude následovat praktický nácvik jednotlivými účastníky. Akcent bude kladen na poruchy hlasu z přetížení.

 

Přihláška vstupuje v platnost naší odpovědí na její vyplnění a zaslání.

 

Online přihláška do kurzu hlasové reedukace a rehabilitace

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Adresa pracoviště:

  Datum narození:

  Místo narození:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

   

  MUDr. Martin Kučera je foniatr, který se roky věnuje prakticky i výzkumně diagnostice a léčbě hlasových poruch, současně na toto téma pořádá kurzy a publikuje. Je autorem několika rehabilitačních technik a při léčbě poruch hlasu používá jako základní strategii senzomotoriku. Mimo jiné aktivity přednáší direktivně vedené techniky muzikoterapie a senzomotorickou integraci na magisterském studiu muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Spolupracuje na některých výzkumných projektech s pražskou hudební akademií.

  Je autorem nebo spoluautorem knih: Vokologie I, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace, Foniatrie-hlas, Alikvótní píšťala „koncovka“ – tradiční hudební nástroj Čech a Slovenska v neurorehabilitační praxi, Standardy péče pro okruh diagnóz: J37, J38, R 49 (poruchy hlasu) pro Asociaci klinických logopedů ČR, aj.

   

  Program

  1. den, čtvrtek 31.5. 2023, 13:oo – 18:3o hod. (6 vyuč. hodin)
  2. blok – hlas

  Fyziologie hlasu, patofyziologie hlasových poruch, dělení hlasových poruch z pohledu terapeuta a hledání terapeutického přístupu.

   

  1. blok – diagnostika

  Diagnostika hlasových poruch z pohledu nelékaře/hlasového terapeuta/klinického logopeda (GRBAS, hlasové pole, laryngoskopie).

  Hledání terapeutického plánu

   

  III. blok – rehabilitace poruch z přetížení

  Instruktáž – postura, dýchání, rezonance

  Praktický nácvik frekventantů

   

  1. den, pátek 1.6.. 2024, 9:oo – 14:3o (6 vyuč. hodin)
  2. blok – praktická diagnostika

  Vyšetření hlasového pole – přínos pro klinickou praxi, interpretace výsledků vyšetřní

  Hodnocení hlasu – drsnost, dyšnost, astenie, napětí, nestabilita

   

  1. blok – rehabilitační techniky

  Alikvótní píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace

  Rehabilitace poruch z přetížení (opakování nácviku z předchozího dne)

   

  1. – základní přístupy u jiných hlasových poruch

  Terapeutické techniky – nedostatečnost uzávěru u obrny, akutní psychogenní spasticity, mutační poruchy