portret-orlNaše pracoviště, ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch, poskytuje ambulantní vyšetření a ošetření v ORL oblasti včetně tónové audiometrie, tympanometrie, endoskopického vyšetření dutiny nosní, hltanu a hrtanu. Dále se specializuje na léčbu organických a funkčních poruch hlasu, polykání a chrápání. V oboru audiologie a foniatrie provádíme diagnostiku poruch hlasu, řeči a sluchu, speciální vyšetření jako je slovní audiometrie, percepční test u dětí, vyšetření indexu vnitřní informace řeči, vyšetření otoakustických emisí. Zde najdete více informací o léčbě poruch hlasu, léčbě poruch řeči a léčbě poruch polykání.

V neposlední řadě připravujeme pro odbornou veřejnost specializované intenzivní kurzy hlasové rehabilitace a reedukace. Více o těchto kurzech naleznete na stránce Odborné kurzy. 

 

Nabízíme také odborné veřejnosti ke koupi právě vydanou monografii Vokologie I – funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. Text je výsledkem dlouhodobé spolupráce několika odborníků pracujících s poruchami komunikace jak v klinické praxi, tak ve výzkumu v oblasti psychoakustiky. Jedna z rovin této spolupráce a současně i obsahu monografie je aplikace výsledků výzkumu do klinické praxe. Druhou, neméně významnou rovinou, je multidisciplinarita. Každý z autorů se zabývá hlasem v rámci své profese a mezioborová spolupráce a hledání společných pohledů v rámci hlasové problematiky je podstatou této spolupráce.

 

 

 

Odborný tým naší ordinace:Externí spolupracovníci:

MUDr. M. KučeraR. MládkováMgr. M. HalířRNDr. M. Frič
kuceraMUDr. Martin Kučera má I. a II. atestaci v ORL, atestaci z foniatrie, v minulosti působil na ORL klinice FN v Hradci Králové, v současné době vede privátní praxi (vedoucí lékař ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou). V posledních 12 letech přednáší, publikuje i učí jako lektor v hlasové problematice – je odborným garantem a lektorem kurzů hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Externí pracovník – konzultant pro rehabilitaci poruch komunikace a polykání na ORL klinice v Pardubicích.
no-fotoRenata Mládková je odborná sestra ORL ambulance v Rychnově nad Kněžnou
halirMgr. Martin Halíř je odborným lektorem kurzu hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Je klinický psycholog, psychoterapeut. V minulosti působil na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, v současnosti je zástupcem ředitele o. s. Péče o duševní zdraví.
MarekFricRNDr. Marek Frič je odborným lektorem kurzu hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumném centru hudební akustiky HAMU Praha. Odkaz na stránky: zvuk.hamu.cz