Ambulance poskytuje následující audiologická vyšetření:

1. Tónová audiometrie

2. Tympanometrie + stapediální reflex

3. Slovní audiometrie, percepční test (dětská sestava s obrázky)

4. Vyšetření indexu vnitřní informace řeči

5. Otoakustické emise

6. VRA/VPA ( vizuálně podporovaná audiometrie )

 

Dětská sluchadlová protetika:

phonak_pediatric_children_3Sluch je pro život velmi důležitý. Ztráta sluchu člověka vzdaluje a izoluje od kvalit běžného života a představuje velký hendikep, zejména pro děti, které svět teprve objevují. Učí se poznávat zvuky okolí, hlasy lidí, zvířat, zvuky věcí …. A v neposlední řadě sluch souvisí s rozvojem vlastní řeči a možnosti dosažení plnohodnotného vzdělání, které je důležité pro pracovní uplatnění dítěte v budoucnosti. Ztráta sluchu u dítěte a její kompenzace se v mnohém liší oproti dospělým. U dítěte je třeba včasnou intervencí zajistit co nejpestřejší rozsah slyšitelných zvuků a vjemů potřebných pro optimální vývoj a kvalitu jejich řeči a vnímání světa a všech zvuků, které jej obklopují. Z důvodu růstu se u dětí rychle mění velikost a tvar zvukovodu a návštěvy lékaře jsou potřeba častěji.

phonak_pediatric_children_4

 

Naše specializované poradenské centrum dětské audiologie je plně vybaveno nejmodernějšími diagnostickými přístroji a širokou škálou testů vhodnou ke komplexnímu vyšetření dětí od 6. měsíce věku. Pouze komplexní řešení kompenzace sluchové vady pomůže zajistit vše, co vaše dítě potřebuje pro lepší poslech, bez ohledu na jeho věk nebo rozsah sluchové ztráty.

Nabízíme:
Kompletní portfolio dětských sluchadel od 0 – 18 let věku
Bezdrátové nastavení FM komunikace pro rozvoj dítěte a jeho interakci s okolím
Bohatý výběr doplňků ke sluchadlům (dálková ovládání, zádržné pomůcky aj.)

Přístrojové vybavení, testy a korekce sluchových vad = VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ!

Více o dětské audiologii na www.sluchadla-deti.cz

Dětská sluchadla zn. PHONAK

audeo

Dětská sluchadla PHONAK – Audéo YES

nios-micro

Dětská sluchadla PHONAK – Nios micro

naida-junior

Dětská sluchadla PHONAK – Naida junior