khoomei-m

 

 

 

 

Termíny plánovaného příštího kurzu:

Kurz č. XII: 25.5.-26.5.,  15.6.- 16.6., 21.-22.9. 2018 

Přihlášení je možné jen pomocí vyplněného formuláře na této stránce – viz níže.

……………………………………………………………………

Terminy minulých kurzů:
Kurz Č. I: 4. 5. – 5. 5., 1. 6. – 2. 6., 22. 6. – 23. 6. 2011
Kurz Č. II: 14. 10. – 15. 10., 11. 11. – 12. 11., 2. 12. – 3. 12. 2011
Kurz Č. III: 26. 10. – 27. 10., 23. 11. – 24. 11., 14. 12. – 15. 12. 2011
Kurz Č. IV: 28. 10. – 29. 10., 25. 11. – 26. 11., 16. 12. – 17. 12. 2011
Kurz Č. V: 10. 4. – 11. 4. 2012, 14. 5. – 15. 5. 2012, 4. 6. – 5. 6. 2012
Kurz Č. VI: 12. 4. – 13. 4. 2012, 16. 5. – 17. 5. 2012, 6. 6. 2012 – 7. 6. 2012
Kurz Č. VII: 19. 9. – 20. 9. 2012, 12. 11. – 13. 11. 2012, 3. 12. – 4. 12. 2012
Kurz Č. VIII: 25. 3. – 26. 3. 2013, 6. 5. – 7. 5. 2013, 17. 6. – 18. 6. 2013
Kurz Č. IX: 14. 10. – 15. 10. 2013, 11. 11. – 12. 11. 2013, 2. 12. – 3. 12. 2013                                               

Kurz Č. X: 5. 9. – 6. 9. 2014,  10.10. – 11.10. 2014, 31.10. – 1.11. 2014

Kurz č. XI: 19.6. – 20. 6., 15.9.-16.9., 27.10. – 28.10. 2017

 

 

Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace

Certifikovaný kurz s udělenou akreditaci MZ ČR pro  atestované klinické logopedy
Kredity – MZ ČR přiděleno 30 kreditů za absolvování celého kurzu

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, počet kreditů ČLK: 32 kreditů

 

Pořádá: MUDr. Martin Kučera, ORL–centrum léčby hlasových poruch v Rychnově n. Kněžnou

Místo konání:  Hradec Králové (změna místá konání, dříve v Opočně)


Kurz je určen pro atestované klinické logopedy. Pro lékaře, fyzioterapeuty a další profese je účast na kurzu bez certifikace MZ ČR. (Pro lékaře bude kurz ohodnocen kredity ČLK, dle stavovského předpisu č.16)

Cílem kurzu je praktický nácvik základních technik hlasové reedukace a rehabilitace u funkčních hlasových poruch a vybraných skupin organických postižení hlasu. Účastník se učí základní techniky na sobě samém a na ostatních frekventantech kurzu. Kurz proběhne ve třech dvoudenních setkáních. Odstup jednotlivých částí kurzu slouží k nácviku a fixování probíraných technik a umožňuje zpětné konzultace a korekce chyb při následujících setkáních. Oddělenou praktickou částí kurzu je nácvikový seminář odečítání funkčních laryngo-stroboskopických nálezů s ohledem na potřeby hlasového terapeuta. Seminář trvá 3 hodiny a je vždy před začátkem druhého setkání. Začátek prvního dne v prvním běhu bude ve 14:3o, ostatní běhy začínají v 16:30 hod., konec druhého dne je vždy v 17:00 hod. Praktický seminář začíná, před druhým během, ve 14:oo hod. Ten je povinný jen pro klinické logopedy.

Dle platných předpisů je součástí certifikovaného kurzu, pouze pro klinické logopedy, odevzdání krátké kasuistická práce po ukončení kurzu. Účastníci z jiných oborů (lékař, fyzioterapeut, hlasový pedagog atd…) tuto povinnost nemají.

Koncepce kurzu stojí na nutnosti propojení hlasové techniky s dýcháním, držením těla a psychickým postojem každého jedince. Součástí lekcí jsou psychoterapeutické návody a postupy použitelné terapeutem nepsychologem.

Součástí kurzu je praktická demonstrace a základní nácvik práce s programy k vyšetření hlasu, které jsou vhodné pro běžnou praxi (hlasové pole, multidimenzionální analýza).
Místo konání: V prostorách Institutu pro léčbu a výzkum poruch komunikace v Hradci Králové, Kavčí plácek 121/1 (Staré město), Hradec Králové

Podrobný popis místa konání bude zaslán s dalšími pokyny po přihlášení

Cena: 8600 Kč, v ceně je zahrnuto skriptum a instruktážní DVD
Ubytování si zajišťuje každý individuálně v místě konání
Kapacita účastníků je omezena na maximálně 12 účastníku z řad klinických logopedů. Malý počet účastníků je dán nutnosti praktického nácviku jednotlivých technik.

 

Neobdržíte-li do 4 dnů po přihlášení potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím na: hlaskuz@seznam.cz

Přihláška vstupuje v platnost naší odpovědí na její vyplnění a zaslání.

 

Online přihláška do kurzu hlasové reedukace a rehabilitace

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Adresa pracoviště:

  Datum narození:

  Místo narození:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

   

  Lektoři:
  [toggle title=“MUDr. Martin Kučera“ style=“fancy“]I.,II. atestace v ORL, atestace z foniatrie, v minulosti působení na ORL klinice FN v Hradci Králové, v současné době privátní praxe (ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou). V posledních 12 letech přednášková, publikační i lektorská činnost v hlasové problematice.[/toggle] [toggle title=“Mgr. Martin Halíř“ style=“fancy“]Klinický psycholog, psychoterapeut. V minulosti působení na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, v současnosti zástupce ředitele o.s. Péče o duševní zdraví.[/toggle] [toggle title=“RNDr. Marek Frič“ style=“fancy“]Pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU Praha.[/toggle]  [toggle title=“Mgr. Kateřina Fritzlová“ style=“fancy“]Klinický logoped, přednášková a výzkumná činnost na téma propojení rehabilitace hlasu a řeči, soukromá praxe. [/toggle] [hr]

   

  Program kurzu

  Kurz I. část

  A/
  14:30 – 15:15 Úvod, fyziologie hlasu (MUDr. Kučera)
  15:30 – 16:15 Základy akustiky hlasu, základní pojmy (RNDr. Frič)
  16:30 – 17:15 Dělení hlasových poruch, Základní pravidla konzervativní léčby hlasových poruch (MUDr. Kučera)
  18:30 – 19:15 Stoj – postoj I. , nácvik (MUDr. Kučera)

  B/
  9:00 – 9:45 Vyšetření hlasu a hlasivek (MUDr. Kučera, RNDr. Frič)
  10:00 – 10:45 Praktické použití a nácvik – vyšetření hlasového pole, multidimenzionální analýza (RNDr. Frič, MUDr. Kučera)
  11:00 – 11:45 Dechová cvičení, teorie nácviku (MUDr. Kučera)
  12:00 – 12:45 Dechová cvičení, praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  14:00 – 14:45 Řeč a hlasové poruchy (Mgr. Fritzlová/MUDr. Kučera)
  15:00 – 15:45 Rezonanční cvičení – praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  16:00 – 16:45 Rezonance, dýchání, stoj – souběh nácviku, rozbor chyb (MUDr. Kučera)
  16:50 – 17:00 Závěr

  Kurz II. část

  A/
  16:30 – 17:15 Nejčastější příčiny nezdaru hlasové reedukace (MUDr. Kučera) Nácvik hlasových a dechových cvičení (diskuze, oprava chyb Vašeho nácviku) (MUDr. Kučera)
  17:30 – 18:15, 18:2o – 19:05, Psychoterapie somatických poruch, východiska a metody (Mgr. Halíř)
  19:30 – 20:15, 20:2o – 21:05 Psychoterapie somatických poruch, východiska a metody (Mgr. Halíř)

  B/
  9:00 – 10:45 Brániční opora, techniky nácviku, Rezonanční techniky (hlava, hrudník) II. + III., Stoj – postoj II. + III. (MUDr. Kučera)
  11:00 – 11:45 Praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  12:00 – 12:45 Benigní hlasivkové léze, způsoby léčby, chirurgie versus konzervativní léčba (MUDr. Kučera)
  14:00 – 14:45 Specifika hlasových poruch dětí (MUDr. Kučera)
  15:00 – 15:45 Praktický nácvik se zaměřením na propojení – dech, stoj, hlas (MUDr. Kučera)
  16:00 – 16:45 Psychogenní hlasové poruchy, techniky léčby (MUDr. Kučera)

  Kurz III. část

  A/
  16:30 – 17:15 Nácvik hlasových a dechových cvičení (diskuze, oprava chyb Vašeho nácviku) (MUDr. Kučera)
  17:30 – 19:15, 18:20 – 19:05 Psychoterapeutický přístup u psychogenních funkční poruch hlasu – praktické postupy pro ambulantní praxi (Mgr. Halíř)
  19:30 – 20:15, 20:20 – 21:05 Psychoterapeutický přístup u psychogenních funkční poruch hlasu – praktické postupy pro ambulantní praxi (Mgr. Halíř)

  B/
  9:00 – 9:45 Postoj mluvčího k okolí – praktické aplikace nácviku postojových cvičení (MUDr. Kučera)
  10:00 – 10:45 Hlasová cvičení – slova a věty v běžném konverzačním použití hlasu (MUDr. Kučera)
  11:00 – 11:45 Praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  12:00 – 12:45 Vadné řečové návyky a funkční poruchy hlasu (Mgr. Fritzlová/MUDr. Kučera)
  14:00 – 14:45 Insuficience uzávěru glottis – limity a principy reedukace, indikace k chirurgickému řešení a rehabilitaci hlasu (MUDr. Kučera)
  15:00 – 15:45 Nácvik způsobů reedukace insuficience glottis (MUDr. Kučera)
  16:00 – 16:45 Praktický nácvik reedukace insuficience uzávěru (MUDr. Kučera)
  16:50 – 17:35 Rozbor nahrávek pacientů s hlasovou poruchou, test (MUDr. Kučera)