Zde jsou umístěny soubory a publikace ke stažení:

 

[button text=“Skriptum – Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ link=“wp-content/uploads/skriptum-web.pdf“] [button text=“ Manuál – Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řeči hrou na přefukovou píšťalu – koncovku“ link=“wp-content/uploads/skriptum-pistala.pdf“]

 

Text přednášky pro 10.  Panevropskou hlasovou konferenci a doprovodná prezentace v PowerPointu [eng] [button text=“Rehabilitation of selected disorders of voice and speech by playing the overblown flute“ link=“wp-content/uploads/prednaska-pevoc.pdf“] [button text=“Prezentace – Rehabilitation of selected disorders of voice and speech by playing the overblown flute“ link=“wp-content/uploads/prednaska-pevoc.ppt“]

 

Další přednášky a prezentace:

Vývojové poruchy řeči u dětí, diferenciální diagnostika prvního kontaktu

Přefuková píšťala koncovka při rehabilitaci vybraných poruch hlasu a řeči