60. Kongres společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP v Hradci Králové 10. 9. 1999. Demonstrace laterofixace hlasivky dle Ejnella na dmonstračním kurzu fonochirurgie.

Kurz fonochirurgie v Pardubicích 5-6. 10. 2001

Kurz fonochirurgie v Pardubicích 24.- 25. 10. 2003

Kurz fonochirurgie v Pardubicích 21.- 22. 11. 2005

Seminář pro doškolování pedagogů – seminář o hlase pro hlasové pedagogy v Hradci Králové 27. 5. 2006
Pořádá: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje

Kurz fonochirurgie v Pardubicích 20.- 21. 10. 2006

Seminář pro doškolování pedagogů – seminář o hlase pro hlasové pedagogy v Hradci Králové 1. 11. 2007
pořádá: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje

Celodenní seminář na téma léčby funkčních hlasových poruch
IPVZ Praha – katedra foniatrie 29. 11 .2008

Kurz fonochirurgie v Pardubicích 16.- 17. 10. 2009

2. Sympoziu – Umělecký hlas v Praze 14.5. – 15.5. 2010. Workshop: Hlasová reedukace, práce s dýcháním

Seminář: Hlasové reedukace – kasuistiky, práce s programem na vyšetření hlasového pole HAMU Praha, 2. 2. 2011

Profesionální hlas – Hlasová dílna, 11. 6. 2011, Hlasohled, HAMU Praha

Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi, mezioborové sympozium v Hradci Králové 20.-21. 4. 2012. Workshop: Rehabilitace hlasu – organické poruchy…..Workshop: Vyšetření hlasu – klinický pohled…..Workshop: Filozofie konzervativní léčby konzervativních poruch hlasu

Seminář pro Asociaci logopedů ve školství v Praze 25. 9. 2012

10. Mezinárodní den porozumění koktavosti, mezinárodní odborná konference v Brně 19.10.2012. Workshop: Základní dechové techniky využitelné pro rehabilitaci vybraných poruch řeči a hlasu.

Základný kurz hlasovej reedukácie a rehabilitácie v Bratislave                                                                                                                                                                                                                                                                                         9.2.2013, Bratislava, organizátor: Slovenská asociácia logopedov

Hlasová reahabilitace a reedukace – praktický nácvikový kurz                                                                                                                                                                                                                                                                                               7.2-8.2. 2014, Bratislava, organizátor: Slovenská asociácia logopedov

 

Jiné:

Kučera, M.: Fonochiururgická léčba hlasových poruch                                                                                                                                   Závěrečná zpráva grantu NK/4528-3

Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace                                                                                                                                               Akreditovaný certifikovaný kurz MZ ČR, Kučera M.: Odborný garant a organizátor akce