Diagnostika a léčba hlasových poruch v ambulanci klinického logopeda

Praktický nácvikový kurz

Odborný garant a lektor: MUDr. Martin Kučera

31.5.- 1. 6. 2024 (pátek-sobota)

Začátek 31.5. ve 13:oo hod

Cena: 4200 Kč

V ceně je jen kurzovné, ubytování si zařizují účastníci individuálně

Místo konání: Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1

Kredity AKL ČR: 8 kreditů

Přihlášky prosím posílejte na: hlascentrum@seznam.cz

(Do přihlášky prosím zadejte, titul, jméno, kontaktní email a telefon, fakturační údaje, do názvu emailu napište: hlasový kurz)

 

Kurz se věnuje možnostem diagnostiky a léčby hlasových poruch z pohledu klinického logopeda nebo hlasového terapeuta nelékaře a obsahově vychází ze standardů léčby hlasových poruch vytvořených pro AKL ČR. Součástí kurzu je praktický nácvik hodnocení hlasu a hlasových poruch v GRBAS škále a za pomocí vyšetření hlasového pole s ohledem na hledání terapeutického přístupu. Součástí diagnostického bloku kurzu bude i základní nácvik funkčního odečítání laryngoskopických nálezu ze záznamu pořízených lékařem.

V části zaměřené na konzervativní léčbu hlasových poruch budou probrány tři základní modelové přístupy: strategie u poruch z přetížení dospělých a dětí, strategie při nedostatečném uzávěru hlasivkové štěrbiny (obrna, ztráta tkáně, jizvení hlasivek) a strategie u hlasových funkčních spasticit (psychogenní poruchy). Prakticky si budou účastníci trénovat práci s posturou, dýcháním, respiro-fonační koordinací a navození konverzačního rezonovaného hlasu. Praktická výuka bude formou instruktážního kurzu, po demonstraci technik bude následovat praktický nácvik jednotlivými účastníky. Akcent bude kladen na poruchy hlasu z přetížení.

 

Lektor: MUDr. Martin Kučera

MUDr. Martin Kučera je foniatr, který se roky věnuje prakticky i výzkumně diagnostice a léčbě hlasových poruch, současně na toto téma pořádá kurzy a publikuje. Je autorem několika rehabilitačních technik a při léčbě poruch hlasu používá jako základní strategii senzomotoriku. Mimo jiné aktivity přednáší direktivně vedené techniky muzikoterapie a senzomotorickou integraci na magisterském studiu muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Spolupracuje na některých výzkumných projektech s pražskou hudební akademií.

Je autorem nebo spoluautorem knih: Vokologie I, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace, Foniatrie-hlas, Alikvótní píšťala „koncovka“ – tradiční hudební nástroj Čech a Slovenska v neurorehabilitační praxi, Standardy péče pro okruh diagnóz: J37, J38, R 49 (poruchy hlasu) pro Asociaci klinických logopedů ČR, aj.

 

 

Program

I. den, čtvrtek 18.5. 2023, 13:oo – 18:3o hod. (6 vyuč. hodin)   

  1. bok – hlas

Fyziologie hlasu, patofyziologie hlasových poruch, dělení hlasových poruch z pohledu terapeuta a hledání terapeutického přístupu.

2. blok – diagnostika

Diagnostika hlasových poruch z pohledu nelékaře/hlasového terapeuta/klinického logopeda (GRBAS, hlasové pole, laryngoskopie).

Hledání terapeutického plánu

3. blok – rehabilitace poruch z přetížení

Instruktáž – postura, dýchání, rezonance

Praktický nácvik frekventantů

 

II. den, pátek 19.5. 2023, 9:oo – 14:3o (6 vyuč. hodin)

  1. blok – praktická diagnostika

Vyšetření hlasového pole – přínos pro klinickou praxi, interpretace výsledků

Hodnocení hlasu – drsnost, dyšnost, astenie, napětí, nestabilita

2. blok – rehabilitační techniky

Alikvótní píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace

Rehabilitace poruch z přetížení (opakování nácviku z předchozího dne)

3. blok – základní přístupy u jiných hlasových poruch

Terapeutické techniky – nedostatečnost uzávěru u obrny, akutní psychogenní spasticity, mutační poruchy.