Kučera M., Dršata J., Lánský M., Beranová A.: Diagnostika ronchopatie a SAS z pohledu ORL
Celostátní konference – Syndrom spánkové apnoe v Brně 28. 3. 1998

Kučera M.: Diagnostika ronchopatie a SAS na ORL ambulanci, přínos endoskopieckého vyšetření.
Medregion v Hradci Králové 2. 10. 98

Kordač P., Kučera M., Nováková I.,: Cysty hrtanu
IX. Celostátních foniatrické dný E. Sedláčkové v Ústí n. Labem 24. 10. 1998

Kučera M., Ryška A., et al.: Problematika klasifikace benigních lézí hrtanu
Předneseno na schůzi České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku v Hradci Králové 19. 11. 1998

Kučera M., Nováková I., Vokurka J.: Nové možnosti hrtanové chirurgie
Předneseno na schůzi České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku v Hradci Králové 18. 2. 1999

Kučera M., Vokurka J., Nováková I.: Fonochirurgie na ORL klinice v Hradci Králové
Předneseno na 62. Kongresu České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP s mezinárodní účastí v Hradci Králové 11. 9. 1999

Kučera M., Vokurka J., Nováková I., Jakoubková S.: Chirurgická léčba obrn vratného nervu na ORL klinice v Hradci Králové.
Předneseno na X. Celostátních foniatrických dnech E. Sedláčkové v Českých Budějovicích 22. 10. 1999

Kučera M., Nováková I.: Fonochirurgie – injektážní techniky
Předneseno na schůzi České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku v Hradci Králové 18. 11. 1999

Kučera M., Dršata J., Vokurka J.: Medializace hlasivek, faktory zhoršující funkční výsledky
47. Kongres Slovenské společnosti pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku Podbánské 8. 9. 2000

Kučera M., Dršata J.: Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou nedostatečnosti hlasivkového uzávěru při fonaci injektáží Gelasponu.
Předneseno na VIII kongresu mladých otolaryngologů v Seči 13. 9. 2000

Kučera M., Hudíková M., Nováková I.: Konzervativní a chirurgická léčba jednostranných a oboustranných obrn hlasivek
VIII. Bedrnův den (Česká chirurgická společnost) v Hradci Králové 21. 9. 2000

Kučera M., Matoušek V.: Bifonický zpěv khoomij
XI. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí v Hradci Králové 13.10. 2000

Kučera M., Dršata J.: Úskalí chirurgické léčby Reinkeho edému
XI. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí v Hradci Králové 13.10. 2000

Kučera M., Dršata J., Nováková I.: Functional results of phonosurgical procedures
V. Vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 13.12. 2000

Kučera M.: Rezonanční techniky umožňující bifonii a rozšíření hlasového rozsahu
7. Seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči v Olomouci 14. 9. 2001 (vyžádaná přednáška)

Kučera M., Halíř M., Skorunka D.: Postavení injektáže botulotoxinu v komplexní léčbě spastické dysfonie
XII. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí ve Všemině 3. 11. 2001

Kučera M., Traboulsi J., a kol.: Funkční rekonstrukce glotis po chordektomii tyroplastikou I. typu
XIII. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí v Praze 26. 10. 2002

Kučera M.: Nefyziologické hlasové techniky ve zpěvu různých kultur
XIV. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí v Brně 2003

Kučera M.: Faktory zhoršující funkční výsledek medializací hlasivek při chirurgické léčbě insuficience hlasivkového uzávěru.
IPVZ Praha – doškolovací akce katedry foniatrie 24. 4. 2004 (vyžádaná přednáška)

Kučera M., Krtičková J.: Stoj, dech a hlas v léčbě hlasových poruch.
XV. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí v Darové 1. 10. 2004

Kučera M., Dršata J.: Vibráto a tremolo při zpěvu v různých kulturách a obdobích.
XV. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí v Darové 1. 10. 2004

Kučera M.: Foniatrie s ohledem k dětskému věku
Seminář dětských lékařů OLK v Ústí nad Orlicí 21. 10. 2004 (vyžádaná přednáška)

Kučera M.: Stoj, dech a hlas v léčbě hlasových poruch (vyžádaná přednáška)
10. sjezd SAOF v Pelhřimově 9. 11 .2004

Kučera M., Krtičková J.: Zkušenosti s diagnostikou a léčbou BPPV
Česko – Polské dny, ORL sympozium v Ústí nad Orlicí 7. 10. 2005

Seminář pro doškolování pedagogů – seminář o hlase pro hlasové pedagogy
V Hradci Králové 27. 5. 2006

Kučera M., Krtičková J.: Gastrolaryngeální reflux – vlastní pozorování a výsledky léčby
XVIII. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové
5. československý foniatrický kongres v Praze 4. 10. 2007

Krtičková J., Kučera M.: GE reflux
XVIII. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové
5. československý foniatrický kongres v Praze 4. 10. 2007

Kučera M., Katscher T.:Typické hlasové projevy ve zpěvu vybraných žánrů populární hudby
XVIII. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové
5. československý foniatrický kongres v Praze 4.10.2007 Seminář pro doškolování pedagogů – seminář o hlase pro hlasové pedagogy – hlas
pořádá:Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje v Hradci Králové 1. 11. 2007

Kučera, M.: Bifonický zpěv
Seminář – Hlasohled, Národní muzeum hudby v Praze 12. 2007

Celodenní seminář na téma léčby funkčních hlasových poruch
IPVZ Praha – katedra foniatrie 29. 11. 2008

Kučera, M.: Kulturně-historický pohled na zpěv, aneb od pěstního klínu k bel cantu
1. symposium na téma umělecký hlas
Hlasové centrum Praha + Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, 15. 5. 2009

Kučera, M.: Retrokochlerární sluchové vady v dětském věku – kasuistiky
XX. Celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové
5. československý foniatrický kongres v Liberci 2. 10. 2009
2. Sympoziu – Umělecký hlas 14. 5. – 15. 5. 2010

Kulatý stůl – Rehabilitace hlasových poruch, edukační a reedukační postupy

Kučera, M.: Od pěstního klínu k bel cantu a zase zpět
Konference HLASOHLED 2010 – Hlas pro řeč, hlas pro zpěv 20. 11. 2010

Kučera, M.: Možnosti zlepšení hlasu u insuficience hlasové štěrbiny a reedukace hlasu
10. Odborný seminář na téma onemocnění štítné žlázy, 17.-20. 11. 2010 v Peci p. Sněžkou

Kučera, M., Frič, M.: Techniky nácviku rezonance konverzačního hlasu
XXIII. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 13.-15. 9. 2012

Kučera, M.: Výukový model nácviku odečítání funkčních laryngo-stroboskopických nálezů pro potřeby hlasové terapie
XXIII. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 13.-15. 9. 2012

Kučera, M.: Hlasové pole
Klinický seminář ORL kliniky v Hradci Králové, 21. 11. 2012

Kučera, M.: GRBAS
Klinický seminář ORL kliniky v Hradci Králové, 21.11.2012

Workshop: Základní dechové techniky využitelné pro rehabilitaci vybraných poruch řeči a hlasu.                                                                                                                          10. Mezinárodní den porozumění koktavosti, mezinárodní odborná konference v Brně 19.10.2012

Workshop:Postura-dýchání-fonace-artikulace, Kučera,M., Fritzlová, K.        24.5.2013, 5.česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové.

Workshop: Rehabilitation of selected disorders of voice and speech by playing the overblown flute.Technique of directive musical therapy                                                                                          22.8.2013, The 10th Pan European Voice Conference PEVOC, Praha

Instruktážní kurz – Funkční hodnocení lupenlaryngoskopických a stroboskopických nálezů, Kučera,M., Frič, M.    76. Kongres České společnosti otorinolaryngologie chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, 04.06.2014 – 06.06.2014, Ostrava

Diskusní stůl PRO-PROTI III. – Operace Reinkeho edémů    76. Kongres České společnosti otorinolaryngologie chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, 04.06.2014 – 06.06.2014, Ostrava