V současné době připravujeme žádost pro VZP o plnou úhradu za prováděné rehabilitační léčebné postupy při komplexní léčbě poruch řeči a polykání. Zde bude zveřejněna odpověď ze satrany VZP. Z důvodu poroblémů s úhradou za provedenou péči, jsou speciální rehabilitační postupy a přístupy z části hrazeny pacientem.