Ambulance poskytuje:

(hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Diferenciální diagnostiku vývojových poruch dět – foniatrické vyšetření, vyšetření sluchu (tónová audiometrie, vizuálně podporovaná audiometrie, slovní audiometrie), kvalitativní vyšetření sluchového vnímání (percepční test, index vnitřní informace řeči atd…)

Rehabilitaci narušené výslovnosti u vývojových poruch řeči (dysfázie, dysartie atd…) pomocí speciální rehabilitační techniky svalového souhybu, tato technika je výrazným stimulem k efektivnímu  navození zlepšené výslovnosti. Tato technika je implementována  do klasických rehabilitačních postupů prováděných klinickým logopedem.

Propojené rehabilitační techniky při současném postižení výslovnosti, hlasu, dýchání nebo polykání – tecniky jsou vhodné pro těžší formy DMO, stavy po cévních mozkových příhodách atd…

 

Speciální komplexní  terapeutické programy určené pro závažnější vývojové poruchy řeči

u předškolních dětí

(dané programy jsou mimo rámec úhrady zdravotních pojišťoven, jsou hrazeny ze strany pacientů)

Kontaktní osoba nan objednání dítěte: Mgr. Kateřina Fritzlová, tel.: 605528284

1.Komplexní rehabilitace vývojových poruch řeči                              

podrobné informace, odkaz: (klikněte na odkaz)

2. Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky I.

podrobné informace, odkaz: (klikněte na odkaz)

3. poruchy tempa a plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

podrobné informace, odkaz:

———————————————————————————————————————-

Text článku: Diferenciální diagnostika opožděného vývoje řeči

odkaz:   https://www.hlascentrum.cz/?p=783