archeo

Archeopakr pravěku Všestary

http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html

Naše emoce a naše tělo určují použití a funkci našeho hlasu. Náš hlas a jeho užití určuje naše emoce a fungování našeho těla. Se studenty katedry archeologie na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové jsme se pokusili přiblížit možnému autentickému projevu neolitického člověka, který by odpovídal hlasovému projevu při významných rituálech. Použitou technikou bylo „napojení na paměť předků“ a spontánní evokace hlasového projevu jedince jeho pohybem, postojem, činností těla. Pohybové kreace a aktivity vycházeli z očekávaného cíle obřadu a jeho spojení s pohybem, který je obrazem cesty k danému cíli. Inspiračním zdrojem byly současné/nedávné kultury žijící v obdobné materiální i sociální  úrovni jako člověk neolitu. Takto pořízené nahrávky jsou zvukovou součástí stále expozice v archeoparku.

Ukázka: rituál – pohřeb mladé ženy

 

Ukázka:  (první polovina ukázky) lovecký obřad,  (druhá polovina ukázky) obřad podzimní rovnodennosti