khoomei-mPro odbornou veřejnost připravujeme pravidelně odborné kurzy, jejichž cílem je praktický nácvik základních technik hlasové reedukace a rehabilitace u funkčních hlasových poruch a vybraných skupin organických postižení hlasu. Účastníci se učí základní techniky na sobě samém a na ostatních frekventantech kurzu. Kurz probíhá obvykle ve třech dvoudenních setkáních (pondělí odpoledne/celé úterý, středa odpoledne/celý čtvrtek, nebo pátek odpoledne/celá sobota atd…), vždy v odstupu tří – pěti týdnů.

Daný odstup jednotlivých částí kurzu slouží k nácviku a fixování probíraných technik a umožňuje zpětné konzultace a korekce chyb při následujících setkáních. Koncepce kurzu stojí na nutnosti propojení hlasové techniky s dýcháním, držením těla a psychickým postojem každého jedince. Součástí lekcí jsou psychoterapeutické návody a postupy použitelné terapeutem nepsychologem. Součástí kurzu je praktická demonstrace a základní nácvik práce s programy k vyšetření hlasu, které jsou vhodné pro běžnou praxi (hlasové pole, multidimenzionální analýza).

Další upřesňující informace najdete na následujících stránkách

Kurzy pořádané ambulancí:

1. Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace      https://www.hlascentrum.cz/?page_id=30

2. Modulový Kurz: Poruchy komunikace         https://www.hlascentrum.cz/?page_id=643

Kurzy pořádané Institutem pro výzkum a léčbu poruch komunikace:                                                                                                                                     https://www.hlascentrum.cz/?page_id=630

1. Funkční hodnocení hlasu – nácvikový praktický kurz

2. Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace

[button text=“Skriptum – Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ link=“wp-content/uploads/skriptum-web.pdf“] [button text=“Prezentace – Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ link=“wp-content/uploads/kurz-rehabilitace.ppt“]