Senzomotorická integrační terapie (SMITh) u poruch komunikace dětského věku – praktický nácvikový kurz

 

Kurz je již plně obsazen, v případě zaslání přihlášky budete vedeni jako náhradníci

 

Hlavní témata kurzu: Senzomotorická integrace v léčbě poruch komunikace – praktický nácvikový kurz (MUDr. Kučera)

Proprioceptivní senzomotorická zpětná vazba v rehabilitaci poruch artikulace a polykání (MUDr. Kučera)

Feldenkraisova metoda – základní techniky pro klinickou praxi – praktický nácvikový kurz (Mgr. Ritterová)

 

Termín kurzu: 26.9.2024 (čtvrtek) – 29.9.2024 (neděle)

Počet výukových hodin: 26 hodin

Počet kreditů: AKL ČR: 14,        SKIZP: 26 kreditů

Odborný garant a vedoucí lektor: MUDr. Martin Kučera

 

Online přihláška

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Adresa pracoviště:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Název kurzu:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

   

  Místo konání: Libchavy (8 km od Ústí nad Orlicí) – Akademie Libchavy (zjištěn svoz účastníků z vlakového nádraží v Ústí nad O.)         https://apartmanynavrsku.cz/

  Ubytování a strava není v ceně kurzu, hradí se zvlášť. Po přihlášení na kurz obdržíte přístup na přihlášení k ubytování a k výběru z jídelníčku s ceníkem (cena za 1 osobu na noc od 500-750 Kč, jídlo v případě plné penze je 1400 Kč/celý kurz, možno volit i jinak, na pokojích jsou i kuchyňky).

   

  Cena: 7200 Kč (kurzovné a výukové materiály)

   

  Anotace: Cílem SMITh je navození koordinovaného/funkčního propojení našich smyslů a motoriky, to vede ke zlepšení schopnosti vnímat okolní svět. Jde o fyzická cvičení v jejichž důsledku se zlepšuje motorika a senzitivita jedince, ten je schopen lépe zachytit, filtrovat, udržet okolní signály (sluchový, zrakový aj.). Podstatou SMITh jsou cvičení, která stimuluji lidské smysly, podporují pro vnímání důležité reflexy (posturální, filtrační ruka-oko, ruka-ucho-oko aj.) odbourávají, u vývojových vad často přítomné, primární reflexy (zejm. asymetrický tonický šíjový a symetrický tonický šíjový). V praxi je SMITh vhodná jako iniciální rehabilitace u těžkých poruch charakteru vývojové dysfázie a PAS, u kterých není ukotvena řeč jako komunikační kanál a je porucha soustředění dítěte. Zlepšení schopnosti vnímání okolního světa umožňujeme kognici a expresi.

  Obsahem kurz je práce s tělem jedince, z tohoto důvodu byly zařazeny do kurzu i techniky umožňující chápat své vlastní tělo. Mimo praktické techniky SMITh se například dotkneme Tai chi, základů práce s tělem z oblasti somatopsychiky – Feldenkraisova metoda.

   

  Lektoři:

  MUDr. Martin Kučera, Lékař oboru foniatrie, ORL

  Do roku 2001 působil na ORL klinice v Hradci Králové, od roku 2001 privátní praxe. V rámci odborné praxe i výzkumu se věnuje poruchám hlasu, rehabilitaci těžkých poruch komunikace pomocí SMITh. Je autorem/spoluautorem některých rehabilitačních technik a metodik jako jsou SMITh, použití alikvótní píšťaly v RHB poruch hlasu a řeči aj. Jako externista vyučuje na UPOL v rámci magisterského studia muzikoterapie (SMITh v rámci direktivně vedených technik muzikoterapie). Externě se podílí na některých výzkumech Výzkumného centra hudební akustiky HAMU. V posledních 16 let pořádá kurzy pro lékaře, klinické logopedy, fyzioterapeuty aj. na témata rehabilitace poruch hlasu a řeči. Je autorem a spoluautorem několika odborných publikací jako jsou: Kučera, Frič a kol.: Vokologie I; Dršata a kol.: Foniatrie – hlas; Kučera M.: Alikvótní píšťala „koncovka“ tradiční hudební nástroj Čech a Slovenska v neurorehabilitační praxi.

  Mgr. Sofie Ritterová, atestovaný klinický logopede

  Praxe: klinický logoped Nemocnice Český Těšín, ředitelka ZVŠ a PŠ Český Těšín, od roku 1995 provozuje nestátní zdravotnické zařízení (Logopedická ambulance Centrum řeči, sro). Mimo běžné okruhy působení klinického logopeda se věnuje práci s pohybem u těžkých poruch komunikace, speciálně u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Spolupracovala na výzkumu rehabilitačních postupů u Parkinsonovi choroby (ve spolupráci s HAMU, UPOL).

  Lektor zdravotní tělesné výchovy (certifikovaný kurz MŠMT ČR)

  Vedoucí kurzů TAI CHI

  Vedoucí kurzů Feldenkraisovy metody modifikované pro dech a hlas

   

  Program

  26.9.24, čtvrtek

  15:00-17:00…ubytování

  17:30-18:30…večeře

  19:00-19:45…Úvod do snenzomotorické integrační terapie (SMITh)

  19:50-20:35… Senzomotorika (SM), senzomotorická integrace (SMI), lidské smysly

   

  27.9.24, pátek

  7:45…Tai chi rozcvička (Ritterová)

  8:15…Snídaně

  9:00-9:45…SMI, vestibulární aparát, propriocepce, hmat (Kučera)

  9:50-10:35…SMI,chuť, čich, zrak, sluch (Kučera)

  10:40-11:25…Feldenkraisova metoda, úvod do problematiky (Ritterová)

  11:30-12:15…Feldenkraisova metoda, propriocepce, „technika rentgenu“ (Ritterová)

  12:10-14:10… Oběd, pauza

  14:10-14:55… sk.A Primární reflexy a poruchy komunikace – úvod do problematiky (Kučera)

  Sk.B Feldenkrasova metoda – stimulace orofaryngolaryngeální oblasti

  (Ritterová)

  15:00-15:45… sk.B Primární reflexy a poruchy komunikace – úvod do problematiky (Kučera)

  Sk.A Feldenkrasova metoda – stimulace orofaryngolaryngeální oblasti

  (Ritterová)

  16:00-16:45… Sk.A Čas jako fenomén, poruchy chápání času a RHB poruch komunikace

  (Kučera)

  Sk.B Feldenkrasova metoda – stimulace postury, dýchání a o-f-l oblasti

  (Ritterová)

  16:50-17:35… Sk.B Čas jako fenomén, poruchy chápání času a RHB poruch komunikace

  (Kučera)

  Sk.A Feldenkrasova metoda – stimulace postury, dýchání a o-f-l oblasti

  (Ritterová)

  17:40-18:40… Večeře

  19:10-20:40… Postura a hluboký stabilizační systém jako základ provedení motorického vzorce, alternativní přístupy k nácviku (Ritterová)

   

   

  28.9.24, sobota

  7:45…Tai chi (Ritterová)

  8:15…Snídaně

  9:00-9:45……. SMITh, praktické stimulace hmatu, propriocepce, posturálních refl. (Kučera)

  9:50-10:35….. SMITh, hmat, proprioc., postur. refl. – praktický nácvik účastníky (Kučera)

  10:40-11:25… SMITh, reflex ruka-oko, ruka-oko-ucho (teorie)  (Kučera)

  11:30-12:15… SMITh a primární reflexy v praktické rehabilitaci (praxe) (Kučera)

  12:10-14:10… Oběd, pauza

  14:10-14:55… sk.A SMITh úvodní cviky, pratický nácvik účastníků (Kučera)

  sk.B Feldenkr., další specif. techniky (Ritterová)

  15:00-15:45… sk.B SMITh úvodní cviky, pratický nácvik účastníků (Kučera)

  sk.A Feldenkr., další specif. techniky (Ritterová)

  16:00-16:45… SMITh, nácvik filtrace zrakového a sluchového vnímání (Kučera)

  16:50-17:35… sk.A koncovky praxe (Kučera)

  sk.B koncovka praxe (Ritterová)

  17:40-18:40… Večeře

  19:10-20:40… Muzikoterapie a senzomotorika, práce s intuitivními hudebními nástroji

  (Kučera)

   

   

  29.9.24, neděle

  7:45…Tai chi (Ritterová)

  8:15…Snídaně

  9:00-9:45… Proprioceptivní senzomotorická zpětná vazba ve funkci orofaryngolaryngeální

  oblasti (ofl) – teorie (Kučera)

  9:50-10:35… Funkční svalový souhyb „ruka-ofl oblast“ při rehabilitaci poruch polykání a

  artikulace (Kučera)

   

  10:40-11:25… sk.A SMI v rehabilitaci artikulace a polykání – praktický nácvik účastníků

  sk.B SMI v rehabilitaci artikulace a polykání – praktický nácvik účastníků

  11:30-12:15… SMI v rehabilitaci artikulace a polykání – hodnocení nácviku, zpětné vazby

  (Kučera)

   

  12:10-14:10… Oběd, zakončení kurzu

   

   

   

   

   

   

   

  Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 7 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás na hlaskurz@seznam.cz    Děkujeme.