Fyziologický svalový souhyb v rehabilitaci oro-faryngo-laryngeální oblasti

(polykání, tvorba slin, hlas, řeč)

Praktická nácvikový kurz

OBA TERMÍNY JSOU PLNĚ OBSAZENY

Datum konání: 2.5.  2019

3.5.2019

Místo konání: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace, Kavčí plácek 121, v Hradci  Králové

Cena: 1500 Kč

Počet kreditů AKL ČR: 4

Lektor: MUDr. Martin Kučera

Pořádá: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o. v Hradci Králové

ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou

Anotace: Zapojením určité svalové skupiny vždy vyvoláme obdobný charakter napětí u sousedních svalových skupin. Díky této skutečnosti můžeme pomocí nepostižené funkční skupiny svalů, rehabilitovat oblasti těla/svalové skupiny s funkcí postiženou (postižení motoriky, senzitivity, ztráta tkáně aj). Technika fyziologického svalového souhybu umožňuje směřováním těžiště těla, vektorem pohybu a přesně definovanými pohyby horních končetin, ovlivnit funkci oro-faryngo-laryngeální oblasti. Umožňuje tak komplexní rehabilitaci těžších organických poruch polykání, hlasu a výslovnosti. Technika je určena pro širokou skupinu postižení u dospělých (stavy po CMP, neurodegenerativní poruchy, stavy po rozsáhlých operacích a úrazech v o-f-l oblasti, následky aktinoterapie). Současně  lze techniku využít jako doplňkovou u dětí s neuro-vývojovými poruchami komunikace v rámci posílení tvorby nových motorických vzorců. U poruch zpracování senzorického vstupu,  lze touto technikou posílit vstupní signály „alternativně“ skrze propriocepci. Technika byla teoreticky přednášena na certifikovaném kurzu „Poruchy polykání“ v Hradci Králové.

Kurz je praktický a nácvikový. Včetně možnosti nácviku rehabilitace polykání se slizniční anestezií pro simulaci poruchy polykání (dobrovolné). Součástí kurzu je manuál základních rehabilitačních sestav.

Autorská technika – M. Kučera, K. Fritzlová

 

Online přihláška na kurz – modulový kurz MODUL II.

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Narození:

  Adresa pracoviště:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

  Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 5 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás. Děkujeme.

   

  Program:

  1. Postura a posturální kompetence (9.00 – 9.45)
  2. Těžiště těla a jeho vliv na dýchání a funkci o-f-l oblasti (10.00 – 10.45)
  3. Funkce o-f-l oblasti při polykání a artikulaci hlásek (11.00 – 11.45)

  Obědová pauza

  1. Nácvik techniky fyziologického svalového souhybu horní končetiny při artikulaci hláskových skupin a jednotlivých hlásek. (12.15 – 13.00)
  2. Nácvik techniky fyziologického svalového souhybu horní končetiny při rehabilitaci poruch polykání na úrovni dutina ústní – horní jícnový svěrač (13.00 – 13.45)
  3. Základní rhb techniky při tvorbě náhradních mechanizmů hlasu (14.00 – 14.45)
  4. Opakování praktického nácviku – polykání, artikulace (15.00 – 15.45)