Dýchání  v rehabilitaci a habituaci  poruch hlasu, řeči a polykání

(praktický nácvikový seminář)

Termín: 30.5.2015 (sobota)

Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou            

Kurz je zaměřen na základní principy a postupy práce s dechem, tak jak jsou potřebné v běžné terapeutické praxi klinického logopeda. Kurz je nácvikový a sebezkušenostní. Veškeré techniky práce s dechem i terapeutické intervence si zkoušejí účastníci na sobě a ostatních účastnících.                   Základní témata: cesty k úpravě dechové funkce; postura, pohyb a dýchání; nepřímé techniky práce s dechem; přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci dechové funkce; úprava dechové funkce v dětském věku;

 

Místo konání:  ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch , Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

Lektoři: MUDr. Martin Kučera, Mgr. Kateřina Fritzlová

Cena za seminář: 1200 Kč

Počet kreditů AKL ČR: 4

Program:

9:3o – 10:15      Fyziologické/přirozený dýchání – hledání normy (přednáška diskuze)

10:2o – 11:05    Dýchání a fonace, dýchání a řeč, dýchání a polykání (přednáška)

11:15 – 12:oo   Vliv postury a pohybu  na dýchání (přednáška)

12:oo – 13:oo   Oběd

13:oo – 13:45    Techniky  úpravy  dechové funkce při rehabilitaci  vybraných poruch hlasu, řeči a  polykání  – s využitím postury, pohybu a svalového souhybu (praktický nácvik)

13: 55 – 14:4o   Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci fonorespirace a artikulace                                                                             (praktický  nácvik)

14:5o – 15:35 „Staré systémy“ práce s dechem  – dýchání a jóga, taoistecké dýchání, budhistické  dýchání … (přednáška/praktický nácvik)

15:45 – 16:35      Techniky  úpravy  dechové funkce  v dětském věku (praktický nácvik)

Přihláška na stránce:

https://www.hlascentrum.cz/?page_id=643

 

—————————————————————————————————–

Proběhlé akce:

Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace

Chci-li léčit, musím nejprve umožnit člověku jeho funkci

10.2.2015 (9-17 hod) v Galerii HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha

Mezioborový seminář pro profese zabývající se poruchami komunikace

 

Omezený počet účastníků – 70 posluchačů………………………..Akce je nyní plně obsazena

Cena 300 Kč, úhrada bude provedena v hotovosti na místě konání

Přihlášku prosím pošlete na: hlaspostura@seznam.cz , do přihlášky stačí poslat platný kontakt, jméno, titul, profesní zaměření.

Program

8:3o – začátek registrace

 Základní přednášky

9.00 – 9.15  Bio-psycho-sociální model a poruchy komunikace: Martin Kučera     Anotace: Celostní pohled na problém vzniku poruchy/nemoci z pohledu šíření napětí na jednotlivých úrovních člověka.

9.15 – 9.45  Postoj a slova – psychoterapie : Martin Halíř

Anotace: Organizmická seberegulace, práce s transem, komunikační psychologie a bioenergetika – hledání cesty ke změně člověka a jeho fungování v kontextu vývoje praktické psychoterapie.

 

9.45 – 10.15  Improvizace jako možnost osobnostního růstu – Simona Babčáková

Anotace: Improvizace jako prostředek uvědomění si mechanismů, jak se bráníme komunikaci, tvůrčímu procesu a tělesnému prožívání (emoční a racionální bloky) . Improvizace jako cesta k  rozvoji všech stránek osobnosti.

 

15 min. přestávka

 

10.30 – 11.30 Muzikoterapie u lidí s narušenou komunikační schopností: Anna Neuwirthová

Změna přednášejícího z důvodu nemožnosti účasti Mgr. Lipského

Anotace: Ukázky práce s klienty s narušenou komunikační schopností na psychickém podkladě, v případech, kdy jsou obvyklé přístupy neefektivní.

11.30 – 12.00 Základní postavení vertikály těla při zapojení hlubokého stabilizačního systému: Jan Pletánek                                                                                                                                                                                                                   Anotace: Seznámení se s metodou, která je prolnutí moderní fyzioterapie a tradičních systémů, které vycházejí převážně z čínské energetické gymnastiky čchi kung a taiji.

12.00 – 12.20  Svalový souhyb při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a polykání: Martin Kučera
Anotace: Cílená práce s posturou a pohybem horních končetin, díky svalovým souhybům ovlivňuje vznik napětí vybraných svalových skupin a směr jeho šíření ( svalstvo rtů, patra, jazyka, hrtanu…) Díky tomu lze efektivně stimulovat nebo nahradit jejich činnost.

Polední přestávka 12.20  – 13.30

 

Instruktážní kurzy

13.30 – 14.30   Vertikála a hluboký stabilizační systém – Jan Pletánek

14.45 – 15.30  Improvizace – Simona Babčáková

15.40 – 16.00  „Řeč v pohybu a pohyb v řeči“ – svalový souhyb při rehabilitaci poruch řeči –  Martin Kučera

 

Kasuistiky

16.00 – 16:20  Hlasová rehabilitace u pooperačního jizvení hlasivek – Lenka Malíková

16:20 – 16:50  Artikulace v pohybu – pohyb v artikulaci – Kateřina Fritzlová

Zvuk a rytmus v komplexní rehabilitaci sluchového postižení –                                                                         –                       Kateřina Fritzlová

16:50 – 16:00 – Hlas, pohyb, emoce, popis jednoho neúspěšného případu – Martin Kučera

O přednášejících

Jan Pletánek: diplomovaný fyzioterapeut, který v praxi používá klasickou fyzioterapii, techniky shiatsu, taiji a čhi kung. Pořádá kurzy v ČR a jako lektor vyučuje v Německu, Francii, Japonsku…                                                                                                             http://www.taiji-pardubice.cz/

 

Mgr. Martin Halíř: vystudoval jednooborovou psychologii a pracoval v klinické praxi jako psychoterapeut a atestoval v oboru klinická psychologie. Lektoruje kurzy a školí v oblasti práce s klientem, psychoterapie a komunikace. V současnosti působí jako zástupce ředitele Péče o duševní zdraví – poskytovatele sociálních služeb závažně duševně nemocným lidem.

Simona Babčáková: herečka a žákyně improvizátora Jaroslava Duška, vystudovala Zlínskou školu umění, prošla scénami Městského divadla Zlín a pražského Divadla v Dlouhé, působila v Klicperově divadle v Hradci Králové, nyní členkou souboru Dejvického divadla v Praze. Vedle divadelní a filmové tvorby se věnuje improvizaci i její výuce a to jak pro herce, tak nadšence.

MUDr. Martin Kučera: lékař ORL a foniatrie, původně pracoval na ORL klinice v Hradci Králové,  v současné době pracuje ve vlastní soukromé praxi. Léta se věnuje problematice rehabilitace poruch hlasu a s tím souvisejících poruch komunikace.  Pravidelně pořádá nácvikové kurzy a workshopy na danou problematiku.  Je spoluautorem učebnice Foniatrie – hlas. www.hlascentrum.cz.

Mgr. et Mgr. Matěj Lipský: muzikoterapeut, psycholog a speciální pedagog. Pracoval jako muzikoterapeut v DC Sulická při Thomayerově nemocnici, v integrační MŠ Sulanského, v hloubětínském Paprsku a v soukromé praxi. Dále externě vyučoval muzikoterapii na Univerzitě Karlově a spolu s dalšími autory sepsal knihu Základy muzikoterapie (Grada 2009). V současné době je ředitelem CSS Tloskov a supervizorem pro oblast manažerské supervize, muzikoterapie a sociální práce. Je zakladatelem Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) a od roku 2011 jednatelem ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT) za CZMTA.

Mgr. Lenka Malíková: klinická logopedka pracující v soukromé praxi v Mohelnici a v Olomouci. Absolventka jednooborového studia logopedie na UP v Olomouci. U poruch s narušenou komunikační schopností  využívá také muzikoterapii a bodyterapii.

Mgr. Kateřina Fritzlová: klinická logopedka, přednášková a výzkumná činnost v oblasti propojené rehabilitace hlasu a řeči. V praxi využívá technik direktivně vedené muzikoterapie při léčbě poruch komunikace.

 

Pořádá:  Výzkumné centrum hudební akustiky – HAMU v Praze

ORL – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou

Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace