Základy vokologie – diagnostika, prevence a rehabilitace hlasu

 

Datum: 11. – 12. října 2019

Pořádá: Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU v Praze

Spolupořádá:

ORL amb.-centrum léčby hlasových poruch, Svatohavelská 266, v Rychnově nad Kněžnou

Institut pro výzkum a léčbu poruch komunikace, Kavčí plácek 121, Hradec Králové

 

Místo: Galerie HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00  Praha 1

 

Kurz je určen pro profese zabývající se hlasem: lékař (foniatr/ORL), klinický logoped, hlasový terapeut, fyzioterapeut, hlasový pedagog/kouč, vědec v oblasti hlasu (vokologie), hlasový profesionál (zpěvák, herec aj.).

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Cena kurzu: 1950 Kč

V ceně je zahrnuta účast, monografie s výukovým DVD: Vokologie I. – funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

Odborný garant: MUDr. Martin Kučera

Čestný host: doc. MUDr. F. Šram, CSc.

Pracoviště odborného garanta: ORL amb.-centrum léčby hlasových poruch, Svatohavelská 266, v Rychnově nad Kněžnou

Osoby odpovědné za organizaci a průběh: RNDr. Marek Frič, Ph.D., MUDr. Martin Kučera

Počet vyučovacích hodin: 14 hodin

Počet kreditů ČLK: 12

Počet kreditů AKL ČR: 8

 

Online přihláška na kurz

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Narození:

  Adresa pracoviště:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

   

  V případě, že neobdržíte odpověď na přihlášku do tří dnů, kontaktujte administrátora.

  Pro komunikaci s administrátorem email: hlaskurz@seznam.cz

  Program kurzu:

   

  Pátek – 11. 10. 2019 (15:00 – 19:00):

  Úvod: Poděkování doc. F. Šramovi za celoživotní přínos v oblasti hlasové problematiky

  Křest monografie  Vokologie I. – funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

   

  1. Fyziologie hlasu a mechanizmy vzniku funkčních hlasových poruch (Kučera)

  – vliv emocí na motorické vzorce těla  a použití hlasu

  – poruchy z přetížení

  – poruchy s psycho-sociálnmím pozadím

   

  1. Klasifikace a dělení hlasových poruch (Kučera)

  – přístupy různých škol

  – hledání koncensu

   

  1. Symptomatika hlasových poruch z pohledu akustiky a percepčního hodnocení (Frič)

   

                   Diskuze

   

  Sobota – 12. 10. 2019 (9 – 16:30):

   

  1. Hlasové pole jako nástroj diagnostiky a hledání terapeutického přístupu – technika vyšetření (Frič)

   

  1. Hlasové pole – praktické aplikace a kazuistiky (Kučera)

   

  1. Nepřirozené způsoby vedení uměleckého hlasu vedoucí k patologii (Berti)

   

   

  Oběd (samostatně) 12:00 – 13:00

   

  1. Rehabilitace, reedukace, habituace hlasových poruch – terapeutické přístupy a filozofie různých technik používaných ve světě  (Kučera)

   

  1. Multidisciplinárita (Halíř)

  – teoretická východiska

  – různá schémata přístupu

  – dialogy sítí

   

  Praktická část –  workshopy (a 30 min) (15:00 – 16:30):

  1. Dechová technika starých pěveckých mistrů (Berti)

  2. Multidisciplinární tým – dialogy sítí (Halíř)

  3. Percepční hodnocení hlasu – nácvik GRBAS a hlasové pole (Frič)

  4. Hodnocení laryngo-stroboskopických nálezů   (Kučera)

   

  Přednášející:

  MUDr. Martin Kučera: odborný lékař odbornosti ORL a foniatrie-audologie. V minulosti pracoval na ORL klinice FN v Hradci Králové, kde se věnoval fonochirurgii, v současné době působí v privátní praxi. Teoreticky i prakticky se věnuje komplexním rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání. Přednáší, organizuje kurzy a semináře s touto problematikou, je lektorem a odborným garantem akreditovaného kurzu MZ ČR – Kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Je jedním z autorů  monografie Foniatrie – hlas a Standard péče u hlasových poruch (AKL ČR). Je autorem některých terapeutických rehabilitačních technik, např. techniky fyziologického svalového souhybu v rehabilitaci oro-faryngo-laryngeální oblasti, nebo techniky rehabilitačního použití přefukové píšťaly „koncovky“. Působí jako dlouholetý externí spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU v Praze a v současné době je přizván jako lektor magisterského studia muzikoterapie na UP v Olomouci.  Je zakladatel Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace s.r.o., který má jako hlavní myšlenku šířit komplexní terapeutické postupy a multidisciplinární přístupy k poruchám komunikace.

  RNDr. Marek Frič, Ph.D.: vědecký pracovník v oblasti akustiky a psycho-akustiky ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC) na HAMU v Praze. Dlouhodobě pracoval v klinické praxi v oblasti diagnostiky poruch hlasu a sluchu na předních foniatrických pracovištích v SR a ČR (Foniatrické oddelenie FN v Bratislave, Medical Helathcom, s.r.o. v Praze ). Řadu let přednáší a publikuje v oblasti diagnostiky  poruch hlasu a aplikace psycho-akustických metod ve vokologii. Od r. 2010 je certifikovaný hlasový terapeut. Disertační práce: Objektivní a psycho-akustické aspekty hodnocení lidského hlasu (obor akustika, Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, 2013). Přednáší fyziologii a psycho-akustiku hlasu řeči a sluchu na HAMU, pro lékaře a klinické logopedy. Spoluautor monografie Foniatrie – hlas, spoluautor Standard péče u hlasových poruch AKL ČR. a více než 30 odborných článků. Je dlouholetým odborným lektorem akreditovaného kurzu „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ Je autorem diagnostických programů: vizuálně podporovaná audiometrie, vyšetření hlasového pole a dalších v oblasti výzkumu hlasu, zároveň je spoluautorem různých programů pro provádění percepčních testů, které jsou kromě výzkumné práci využívané pro vzdálenou výuku a nácvik hodnocení hlasu v pregraduální i postgraduální výuce budoucích hlasových terapeutů.

  Mgr. Alexandra Berti : Studovala zpěv u J. Stariatti, dále na Konzervatoři v Praze obor zpěv u J. Horáčka, paralelně na Konzervatoři J. Ježka herectví u Prof. V. Fryntové a poté na Akademii múzických umění v Praze zpěv  u Prof. J. Jonášové a Prof. R. Tučka. Studia završila na Bach Akademie Stuttgart Prof. Dr. Helmutha Rillinga. Zabývá se operním, oratorním, koncertním a písňovým repertoárem, v němž význačné místo zaujímá historicky poučená interpretace hudby 17. a 18. století. Spolupracuje s českými i zahraničními orchestry a soubory. Vytvořila nahrávky pro Českou televizi, Český rozhlas, Německý rozhlas ( SWR) a Francouzský rozhlas, Německou televizi ( ZDF). Natočila dvě sólová CD („Natus est Jesus “ a „Dvořák song’s on Dvořák’s piano “). Spolupracuje s Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU v Praze. Od r. 2017 zpracovává na Katedře zvukové tvorby dizertační práci na téma „ Evoluce pěvecké techniky v Evropě od baroka po počátek 20. století“. Výuce a studiu historických pěveckých metod se též věnuje ve své soukromé pedagogické praxi.

  Mgr. Martin Halíř: vystudoval jednooborovou psychologii. Složil atestaci v oboru klinická psychologie a ukončil výcvik v systematické psychoterapii při Institutu pro Gestalt terapii v Praze. Pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychiatrické klinice Fakultní  nemocnice v Hradci Králové. Externě vyučuje praktická cvičení lékařské psychologie při LF UK v Hradci Králové. Je zakladatelem a dlouholetým odborným lektorem akreditovaného kurzu „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ a dalších kurzů v oblasti práce s klientem. Je spoluautor monografie Foniatrie – hlas, spoluautor Standard péče u hlasových poruch AKL ČR. V současnosti je zástupcem ředitele organizace Péče o duševní zdraví, z.s. a současně působí jako odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví pro projekty v oblasti reformy psychiatrické péče při zavádění multidisciplinárních týmů.