khoomei-mPraktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně. Certifikovaný kurz s udělenou akreditaci MZ ČR pro klinické logopedy. Kurz je určen pro atestované klinické logopedy. Kredity – MZ ČR přiděleno 30 kreditů za absolvování celého kurzu.

Cílem kurzu je praktický nácvik základních technik hlasové reedukace a rehabilitace u funkčních hlasových poruch a vybraných skupin organických postižení hlasu. Účastník se učí základní techniky na sobě samém a na ostatních frekventantech kurzu. Kurz proběhne ve třech dvoudenních setkáních (pondělí odpoledne/celé úterý, středa odpoledne/celý čtvrtek, nebo pátek odpoledne/ celá sobota atd…), vždy v odstupu tří – pěti týdnů. Daný odstup jednotlivých částí kurzu slouží k nácviku a fixování probíraných technik a umožňuje zpětné konzultace a korekce chyb při následujících setkáních. Praktickou částí kurzu je nácvikový seminář odečítání funkčních laryngo-stroboskopických nálezů s ohledem na potřeby hlasového terapeuta. Seminář trvá 3 hodiny a je vždy před začátkem druhého setkání. Dle platných předpisů je součástí certifikovaného kurzu odevzdání krátké kasuistická práce po ukončení kurzu. Koncepce kurzu stojí na nutnosti propojení hlasové techniky s dýcháním, držením těla a psychickým postojem každého jedince. Součástí lekcí jsou psychoterapeutické návody a postupy použitelné terapeutem nepsychologem. Součástí kurzu je praktická demonstrace a základní nácvik práce s programy k vyšetření hlasu, které jsou vhodné pro běžnou praxi (hlasové pole, multidimenzionální analýza).

Kurz Č. I: 4. 5. – 5. 5. 2011, 1. 6. – 2. 6. 2011, 22. 6. – 23. 6. 2011
Kurz Č.II: 14. 10. – 15. 10. 2011, 11. 11. – 12. 11. 2011, 2. 12. – 3. 12. 2011
Kurz Č. III: 26. 10. – 27. 10. 2011, 23. 11. – 24. 11. 2011, 14. 12. – 15. 12. 2011
Kurz Č. IV: 28. 10. – 29. 10. 2011, 25. 11. – 26. 11. 2011, 16. 12. – 17. 12. 2011
Kurz Č. V: 10. 4. – 11. 4. 2012, 14. 5. – 15. 5. 2012, 4. 6. – 5. 6. 2012
Kurz Č. VI: 12. 4. – 13. 4. 2012, 16. 5. – 17. 5. 2012, 6. 6. 2012 – 7. 6. 2012
Kurz Č. VII: 19. 9. – 20. 9. 2012, 12. 11. – 13. 11. 2012, 3. 12. – 4. 12. 2012
Kurz Č. VIII: 25. 3. – 26. 3. 2013, 6. 5. – 7. 5. 2013, 17. 6. – 18. 6. 2013
[highlight]Kurz Č. IX: 14. 10. – 15. 10. 2013, 11. 11. – 12. 11. 2013, 2. 12. – 3. 12. 2013[/highlight]

Praktický nácvikový kurz technik léčby organických a funkčních hlasových poruch.

Cena: každá ze tří částí (vždy po dvou dnech) 2700 Kč + ubytování 650 Kč (noc+snídaně). Za celý kurz celkem: 8100 Kč + ubytování. Úhrada je možná po částech vždy za jednotlivou část. Ubytování se platí vždy hotově na místě. Cena zahrnuje: účast na certifikovaném kurzu, ubytování včetně snídaně, skriptum a instruktážní DVD. Ubytování i výuka je v jedné budově – Institutu aplikované psychoanalýzy v Opočně

[hr]

Podrobné informace

Začátek vždy v první den v 16:30 hod., konec druhý den okolo 17:00 hod.

Praktický seminář začíná ve 14:oo hod.

Místo konání: Opočno pod Orlickými horami, v budově Institutu aplikované psychoanalýzy, Hradecká ulice 184. Podrobný popis bude zaslán s dalšími pokyny po přihlášení

Cena: každá ze tří částí (vždy po dvou dnech) 2700 Kč + ubytování 650 Kč (noc+snídaně). Za celý kurz celkem: 8100 Kč + ubytování. Úhrada je možná po částech vždy za jednotlivou část., v ceně je kurzovné, textový materiál – skriptum a instruktážní DVD, ubytování se snídaní v budově institutu. Kapacita účastníků je omezena na maximálně 12 účastníku s ubytováním.

Malý počet účastníků je dán nutnosti praktického nácviku jednotlivých technik.

 

Online přihláška do certifikovaného kurzu s akreditaci MZ ČR pro klinické logopedy

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Adresa pracoviště:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Název kurzu:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

   

  Lektoři:
  [toggle title=“MUDr. Martin Kučera“ style=“fancy“]I.,II. atestace v ORL, atestace z foniatrie, v minulosti působení na ORL klinice FN v Hradci Králové, v současné době privátní praxe (ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou). V posledních 12 letech přednášková, publikační i lektorská činnost v hlasové problematice.[/toggle][toggle title=“Mgr. Martin Halíř“ style=“fancy“]Klinický psycholog, psychoterapeut. V minulosti působení na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, v současnosti zástupce ředitele o.s. Péče o duševní zdraví.[/toggle][toggle title=“RNDr. Marek Frič“ style=“fancy“]Pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU Praha.[/toggle]

  Program kurzu

  Kurz I. část

  A/
  16:3o – 17:15 Úvod, fyziologie hlasu (MUDr. Kučera)
  17:3o – 18:15 Základy akustiky hlasu, základní pojmy (RNDr. Frič)
  18:3o – 19:15 Dělení hlasových poruch, Základní pravidla konzervativní léčby hlasových poruch (MUDr. Kučera)
  19:30 – 20:15 Stoj – postoj I. , nácvik (MUDr. Kučera)

  B/
  9:00 – 9:45 Vyšetření hlasu a hlasivek (MUDr. Kučera, RNDr. Frič)
  10:00 – 10:45 Praktické použití a nácvik – vyšetření hlasového pole, multidimenzionální analýza (RNDr. Frič, MUDr. Kučera)
  11:00 – 11:45 Dechová cvičení, teorie nácviku (MUDr. Kučera)
  12:00 – 12:45 Dechová cvičení, praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  14:00 – 14:45 Řeč a hlasové poruchy (MUDr. Kučera)
  15:00 – 15:45 Rezonanční cvičení – praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  16:00 – 16:45 Rezonance, dýchání, stoj – souběh nácviku, rozbor chyb (MUDr. Kučera)
  16:50 – 17:00 Závěr

  Kurz II. část

  A/
  16:30 – 17:15 Nejčastější příčiny nezdaru hlasové reedukace (MUDr. Kučera), Nácvik hlasových a dechových cvičení (diskuze, oprava chyb Vašeho nácviku) (MUDr. Kučera)
  17:30 – 18:15, 18:20 – 19:05, Psychoterapie somatických poruch, východiska a metody (Mgr. Halíř)
  19:30 – 20:15, 20:20 – 21:05 Psychoterapie somatických poruch, východiska a metody (Mgr. Halíř)

  B/
  9:00 – 10:45 Brániční opora, techniky nácviku, Rezonanční techniky (hlava, hrudník) II. + III., Stoj – postoj II. + III. (MUDr. Kučera)
  11:00 – 11:45 Praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  12:00 – 12:45 Benigní hlasivkové léze, způsoby léčby, chirurgie versus konzervativní léčba (MUDr. Kučera)
  14:00 – 14:45 Specifika hlasových poruch dětí (MUDr. Kučera)
  15:00 – 15:45 Praktický nácvik se zaměřením na propojení – dech, stoj, hlas (MUDr. Kučera)
  16:00 – 16:45 Psychogenní hlasové poruchy, techniky léčby (MUDr. Kučera)

  Kurz III. část

  A/
  16:30 – 17:15 Nácvik hlasových a dechových cvičení (diskuze, oprava chyb Vašeho nácviku) (MUDr. Kučera)
  17:30 – 19:15, 18:20 – 19:05 Psychoterapeutický přístup u psychogenních funkční poruch hlasu – praktické postupy pro ambulantní praxi (Mgr. Halíř)
  19:30 – 20:15, 20:20 – 21:05 Psychoterapeutický přístup u psychogenních funkční poruch hlasu – praktické postupy pro ambulantní praxi (Mgr. Halíř)

  B/
  9:00 – 9:45 Postoj mluvčího k okolí – praktické aplikace nácviku postojových cvičení (MUDr. Kučera)
  10:00 – 10:45 Hlasová cvičení – slova a věty v běžném konverzačním použití hlasu (MUDr. Kučera)
  11:00 – 11:45 Praktický nácvik (MUDr. Kučera)
  12:00 – 12:45 Vadné řečové návyky a funkční poruchy hlasu (MUDr. Kučera)
  14:00 – 14:45 Insuficience uzávěru glottis – limity a principy reedukace, indikace k chirurgickému řešení a rehabilitaci hlasu (MUDr. Kučera)
  15:00 – 15:45 Nácvik způsobů reedukace insuficience glottis (MUDr. Kučera)
  16:00 – 16:45 Praktický nácvik reedukace insuficience uzávěru (MUDr. Kučera)
  16:50 – 17:35 Rozbor nahrávek pacientů s hlasovou poruchou, test (MUDr. Kučera)

  Praxe s pacientem

  Praxe v nestátním zdravotnické zařízení MUDr. Martina Kučery, Ušní, nosní a krční ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou a oponentura odevzdané kasuistické písemné práce. (MUDr. Kučera)