Akce ve spolupráci se SAL – Slovenská asociácia logopédo

 

Hlasová reahabilitace a reedukace – praktický nácvikový kurz

Termín: 7.2-8.2. 2014

Seminář Slovensko

Hotel Družba, Kongresové centrum, Botanická 25, Bratislava

I. deň

09,00 – 09,15 Registrácia

09,15 – 10,15 Hlas – fyziologie a patofyziologie

10,15 – 11,15 Rezonance

11,15 – 11,25 Kávová prestávka

11,25 – 12,25 Dýchání

12,25 – 13,25 Práce s bio-psycho-sociálním napětím u poruch hlasu

13,25 – 13,50 Obed

13,50 – 14,50 Postura

14,50 – 15,50 Práce s funkční spastickou

15,50 – 16,00 Kávová prestávka

16,00 – 17,00 Hlas, artikulace, dýchání, polykání

17,00 – 18,00 Kazuistiky, dizkuze

II. deň

08,00 – 08,15 Registrácia

08,15 – 09,15 Hlasité volání, hlasitý projev a fyzicky náročný pohyb

09,15 – 10,15 Rezonovaný konverzační hlas – nácvik

10,15 – 10,25 Kávová prestávka

10,25 – 11,25 Osobní prostor – můj reakční způsob v základních situacích

11,25 – 12,25 Přefuková píšťala – koncovka

12,25 – 12,50 Obed

12,50 – 13,50 . Rezonovaný konverzační hlas – souhrn nácviku

13,50 – 14,50 Reedukace organické insuficience závěru hlasivkové štěrbiny

 

14,50 – 15,00 Kávová prestávka

15,00 – 16,00 Nácvik ventrikulárního hlasu, svalové souhyby a náhradní mechanizmus tvorby

hlasu – praktický nácvik

16,00 – 17,00 Pohyb a práce ruky při rehabilitaci vybraných poruch řeči (pohybové divadlo)

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

Základní kurz hlasové reedukace a rehabilitace

Dátum: 9.2.2013

Prednášajúci: MUDr. Martin Kučera, RNDr. Marek Frič

Miesto: Zasadacia miestnosť Hotel Družba, Kongresové centrum, Botanická 25, Bratislava

Program

08:00 – 08:15Registrácia
08:15 – 09:15Hlas – fyziologie hlasu, základy akustika hlasu
09:15 – 10:15Vyšetření hlasu v běžné ambulantní praxi (GRBAS, hlasové pole)
10:15 – 10:25Kávová prestávka
10:25 – 11:25Hlasové poruchy – patofyziologie hlasu a dělení hlasových poruch
11:25 – 12:25Fyzický stoj a psychický postoj, techniky nácviku dýchání, přirozená brániční opora
12:25 – 12:50Obed
12:50 – 13:50Poruchy hlasu z přetížení, principy léčby, nácvik rezonovaného konverzačního
13:50 – 14:50Techniky léčby poruch se zvýšeným napětím svalů fonačního aparátu, mutační poruchy
14:50 – 15:00Kávová prestávka
15:00 – 16:00Poruchy hlasu u dětí, techniky využitelné pro souběžnou léčbu poruch hlasu a výslovnosti
16:00 – 17:00Techniky léčby organických hlasových poruch – jednostranná obrna hlasivky, ventrikulární hlas, jícnový hlas