Přihláška modul I.

Připravované akce

(přihláška dole pod programem – modul I)

Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace

(dýchání, hlas, řeč, postižení sluchu a zpracování sluchového signálu)

Praktická nácvikový kurz

 

KURZ JE OBSAZEN

 

Datum konání: 29.3. 2019,  9:oo – 14:00 hodin

Místo konání: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace

Kavčí plácek 121, v Hradeci  Králové

 

Na kurzu bude mít každý z účastníků zapůjčenou píšťalu k praktickému nácviku

Cena: 950 Kč

Lektor a odborný garant: MUDr. Martin Kučera

Pořádá: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o. v Hradci Králové

Počet kreditů AKL ČR: 4

 

Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 5 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás na hlaskurz@seznam.cz    Děkujeme.

+Online přihláška na kurz – modulový kurz MODUL I.

Titul:   Jméno:   Příjmení:

Adresa pracoviště:

Rok atestace:
(bez atestace – ponechat prázdné)

Obor:

Název kurzu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

IČO:
(pokud nemáte, nechte prázdné)

Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

 

Anotace:  Koncovka je archaický hudební nástroj Karpatského oblouku. Výška tónu nástroje je tvořena především různou sílou výdechu, každý tón lze ještě snížit uzavřením dolního otvoru prstem. Hra je intuitivní a nevyžaduje koordinovanou motoriku prstů ruky/prstoklad.

V rehabilitaci poruch komunikace lze koncovku použít pro rhb. těchto oblastí:

  1. Motorických vzorců těla (postura, dýchání, hlas, výslovnost a hybnost svalů orofaciální oblasti)
  2. Sluchové percepce a zpracování sluchového signálu
  3. Emočně-sociálních oblasti

Podstatou rhb použití na úrovni motoriky svalů je skutečnost, že pacient hraje předem definovaný tón, nebo jednoduchý hudební vzorec, jen různou intenzitou výdechu. Zpětnou vazbu o správnosti cvičení dává pouze sluch, nikoliv cílená kontrola cvičeného pohybového vzorce (nepřímá rehabilitace). Aktivní výdech nevědomě tvoří/určuje i nádechovou fázi dechového cyklu.  Každá intenzita výdechu má svůj vlastní způsob nádechu. Dýchací svaly (včetně bránice) jsou současně i svaly posturální. Tonizace posturálních svalů přímo ovlivňuje  proprioceptivní senzomotorickou vazbou motoriku a tonus svalů oro-faryngo-laryngeální oblasti (proprioceptivně – kinestetický feedbeack). Každá intenzita výdechu/výška tónu má svou odlišnou tonizaci svalů posturálních, dýchacích, patra, jazyka, rtů. Tím se stává hra na koncovku snadno použitelným izometrickým a izotonickým cvičením svalů zmíněných oblastí. Rhb na úrovni sluchové percepce je dáno možností nástroje snadno, jen za pomoci artikulačních a dýchacích svalů, frázovat a změnit intenzitu i výšku tónu (nelze se zobcovou flétnou). To umožňuje rhb bazálních – akustických úrovních sluchového vnímání: Vnímání citlivosti na výšku a intenzitu zvuku; Rozvoj sluchové pozornosti a paměti; Rytmizace (rozpoznání, opakování a řazení zvuků v čase, frázování); Vnímání dynamiky a rytmu prostřednictvím těla a hudebního nástroje.

Program:

Koncovka jako hudební nástroj – historie, způsob hry

Nácvik hry na koncovku

Strategie použití v rhb posturální kompetence, fonorespiroartikulace

Oběd

Strategie použití v rhb poruch sluchu a zpracování sluchového signálu

Nácvik jednotlivých rehabilitačních sestav