Připravované akce

Hlasové poruchy z přetížení – základy rehabilitace

(Postura, pohyb, dýchání a rezonance v rehabilitaci poruch z přetížení)

Praktická nácvikový kurz

 

Datum konání:

Oba termíny jsou již plně obsazeny

15.2. 2020   (tento běh je plně obsazen)

16.2.2020 (tento běh je plně obsazen) 

(vždy 9:oo – 16:00 hodin)

(Přihláška dole pod programem – modul I)

Místo konání: Kavčí plácek 121, v Hradci  Králové

Cena: 1750 Kč

Lektor a odborný garant: MUDr. Martin Kučera

Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch

 

 Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď do 5 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás na hlaskurz@seznam.cz

Děkujeme.

Anotace: Kurz bude zaměřen na praktický nácvik základních postupů rehabilitace poruch hlasu z přetížení. S propojení práce s posturou, dýcháním a rezonancemi. V průběhu celého kurzu si budou účastníci jednotlivé techniky zkoušet a budou postupně střídat role „pacienta“ a „terapeuta“. Pracuje se ve dvojicích a v společně v kruhu. Nacvičované techniky vycházejí  z principů senzomotoriky. Lektor kurzu tyto techniky řadu let vyučuje a jsou publikovány například v monografii „Foniatrie – hlas“, „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ Součástí kurzu je práce s alikvótní píšťalou koncovkou při úpravě dechové funkce a respirofonační funkce (píšťaly pro účastníky budou zajištěny).

Program:

Hlas jako svalový pohybový vzorec v kontextu postury a pohybu našeho těla

Posturální techniky navozující přiměřené napětí těla

Základní principy ovlivnění dechové funkce

Nácvik hry na píšťalu – koncovku (rehabilitace dechové funkce)

Oběd

Kvazizpěvní „hlavová“ rezonance – techniky navození

Navození konverzačního hlasu s propojením rezonancí

Pohyb a postoj v praktickém nácviku hlasové techniky

Rekapitulace nácviku

 

Online přihláška na kurz – modulový kurz MODUL I.

  Titul:   Jméno:   Příjmení:

  Adresa pracoviště:

  Rok atestace:
  (bez atestace – ponechat prázdné)

  Obor:

  Název kurzu:

  Kontaktní adresa:

  Kontaktní telefon:

  Kontaktní email:

  IČO:
  (pokud nemáte, nechte prázdné)

  Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

  Poznámka:

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

   

  Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 5 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás na hlaskurz@seznam.cz    Děkujeme.