Odkaz na základní přednášku základy ORL + foniatrie (denní i dálkové studium)

uloženo na úschovně do 8.2.2014:

Vybrané prezentace v PowerPointu ke stažení:

Opožděný vývoj řeči – diagnostika prvního kontaktu

Přefuková píšťala koncovka při rehabilitaci vybraných poruch hlasu a řeči

Skriptum a jiné texty stažení:

[button text=“Skriptum (celé) – Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ link=“wp-content/uploads/skriptum-web.pdf“] [button text=“ Manuál – Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řeči hrou na přefukovou píšťalu – koncovku“ link=“wp-content/uploads/skriptum-pistala.pdf“]

————————————————————————————-

Otázky ke zkoušce ORL-foniatrie  (test ) – dálkové studium

K přednášce ze dne 24.1.2014 – v této podobě zasláno doc. Vitáskové

Vždy jen jedna odpověď bude správná

1. Oboustranná korekce sluchadlem u oboustranné nedoslýchavosti:

2. Vyber audiogram s převodní sluchovou vadou:

3. Akutní zánět středního ucha se projevuje především:

4.Organicita v kresbě není přítomna u:

5. Hluboké struktury řeči nejsou postiženy u:

6 Příčinou hlasivkových uzlíků je:

7. Adenoidní vegetace způsobuje především tyto potíže:

8. Při nedostatečném uzávěru hlasivek dominuje toto  zhoršení kvality  hlasu:

 

 

 

 

————————————————————————————————————–

Otázky ke zkoušce z ORL a foniatrie – denní studium

1. Oboustranná korekce sluchadlem u oboustranné nedoslýchavosti:

2. Vyberte audiogram s převodní sluchovou vadou:

3. Akutní zánět středního ucha se projevuje především:

4.Vyberte možnou příčinu percepční vady

5. Jedním z hlavních příznaků jednostranného postižení n. vagus (n.X) je:

6. Jedním z hlavních příznaků jednostranného postižení n. glossopharyngeus (n.IX) je:

7. U akutní epiglottitidy je nebezpečí:

8. Akutní subglottická laryngitida se projevuje především:

9. Vznik karcinomu hrtanu hrozí u této diagnózy:

10: Příčinou hlasivkových uzlíků je:

11. Reinkeho edémy hlasivek jsou zapříčiněny:

12. Hlasové pole je vyšetření:

13. Operace hlasivkových uzlíků u dětí  se provádí v případě, že:

14. Adenoidní vegetace způsobuje především tyto potíže:

15. Vyberte tři základní indikace k adenotomii

16. Při nedostatečném uzávěru hlasivek dominuje toto  zhoršení kvality  hlasu (drsnost, dyšnost, napětí, zvýšená poloha hlasu atd…):

 

 

Otázky ke zkoušce ORL-foniatrie  (test ) – dálkové studium

Vždy jen jedna odpověď je správná

Klasifikace

Méně jak 9  odpovědí správně ….známka 4

9-12 správně ………….3

12-13 správně…………2

14-15 správně…………1

 

1. Oboustranná korekce sluchadlem u oboustranné nedoslýchavosti:

2. Vyber audiogram s převodní sluchovou vadou:

3. Akutní zánět středního ucha se projevuje především:

4.Vyberte možnou příčinu percepční sluchové vady

5.Organicita v kresbě není přítomna u:                                                                                        

6. Hluboké struktury řeči nejsou postiženy u:                                                                                              

7. U akutní epiglottitidy je nebezpečí:

8. Akutní subglottická laryngitida se projevuje především:

9. Vznik karcinomu hrtanu hrozí u této diagnózy:

10: Příčinou hlasivkových uzlíků je:

11. Čím je dáno trvání fyziologické mutace:                                                                                                 

12. Operace hlasivkových uzlíků u dětí  se provádí v případě, že:

13. Adenoidní vegetace způsobuje především tyto potíže:

14. Vyberte tři základní indikace k adenotomii

15. Při nedostatečném uzávěru hlasivek dominuje toto  zhoršení kvality  hlasu: