Rehabilitace a reedukace funkčních a organických hlasových poruch

Pracoviště poskytuje komplexní přístup k léčbě organických i funkčních hlasových poruch. Podstatou přístupu je současný nácvik hlasové techniky, dechové práce, práce s držením těla a případně práce s postojem mluvčího k okolí.
Dále je možná rehabilitace hlasu standardními s využitím grafického počítačového programu jako kontrolní zpětné vazby správného nácviku hlasové techniky.

Prezentace k přednášce na dané téma:

 Hlasová reedukace po parc. výkonech

Hlasová laboratoř

Vyšetření hlasu umožňuje přesněji rozlišit chybnou hlasovou techniku, zlepšuje diagnostiku organických poruch hlasu. Výsledky vyšetření lze použít pro práci hlasového pedagoga. Ten porovnáním dlouhodobých kvalitativních změn hlasu žáka může být sledovat vývoj některých hlasových kvalit. Níže jsou uvedena u nás prováděná vyšetření:

Hlasové pole

hlpole1

Obr. 1

Vyšetření intenzitního a frekvenčního rozsahu zpěvného hlasu, mluvené řeči a křiku s posouzením plynulosti přechodu hlasových rejstříků. Výsledky slouží k objektivnějšímu posouzení správného mluvního hlasu k celkovému rozsahu hlasu.

Obr. 1: Obrázek srovnání rozsahu před a po operaci jednostranné obrny hlasivky: fialové pole – předoperační stav, růžové – pooperační rozsah
 

Spektrální analýza hlasu, 3D analýza, analýza okamžitého spektra, sonagrafická analýza

sonagra1

Obr. 2

3danal1

Obr. 3

spektr1

Obr. 4

Základním principem vyšetření je analýza rozložení akustických energií jednotlivých vyšších harmonických tónů základního slyšitelného tónu. Tato technika objektivizuje měkkost či tvrdost nasazení hlasu, frekvenční a intenzitní vibráto, kvalitu pěveckého formantu.

Obr. 2: Sonagrafická analýza – operní zpěvák (hlas s použitím vibráta)
Obr. 3: 3d analýza – spektrum samohlásek O, I
Obr. 4: Okamžité spektrum – změna tónu modulací dutiny ústní při hře na dijeridoo (červená značí základní tón, žlutá modulovaný)

Prezentace k přednášce na dané téma:

Vyšetření hlasového pole

Hodnocení hlasu – GRBAS